נקודות זיכוי מס - כי לכולנו מגיעה הנחה במס

ישנן סיבות רבות שיכולות לזכות אתכם בנקודות זיכוי מס, ואלה עשויות להיות שוות כסף רב. חשוב לעדכן את המעסיק או את מס הכנסה בכל שינוי משמעותי בחייכם כדי לוודא שאתם מקבלים את מלוא הזיכוי המגיע לכם

אלטשולר שחם
|
15 מאי, 2019

 

מדי שנה אנחנו ממלאים טופס פרטים אישיים במקום העבודה עבור מס הכנסה – טופס 101. אולי שאלתם את עצמכם מדוע בכלל אתם נדרשים למלא את הטופס ולעדכן את מס הכנסה מדי שנה במצב המשפחתי שלכם, במקום המגורים ואפילו אם סיימתם לימודים לתואר אקדמי. אל חשש, מס הכנסה לא מתכנן להפתיע אתכם עם זר פרחים לכבוד הולדת הילד; אך בהתאם לפרטים שממלאים בטופס, מס הכנסה קובע כמה נקודות זכות ניתן לקבל בחישוב המס.

אם אתם עצמאים, הדוח השנתי שאתם מגישים למס הכנסה מכיל את אותם פרטים אישיים שמאפשרים לחשב את נקודות הזכות המגיעות גם לכם. נקודות הזכות הן סוג של הנחה או קופון בתשלום המס על ההכנסה שלכם – ככל שיש לכם יותר נקודות זכות, כך תוכלו לשלם פחות מס הכנסה.

1. עבור מה מקבלים נקודות זיכוי מס?

כל עובד שהוא תושב ישראל מקבל מיד 2.25 נקודות זכות מעצם היותו תושב המדינה. תוכלו לקבל גם נקודות זכות נוספות עבור סיבות נוספות. למשל:

  • נשים מקבלות חצי נקודת זכות.
  • שירות צבאי או שירות לאומי אזרחי מזכה אתכם בנקודה עד שתיים בהתאם למשך השירות למשך כמה שנים.
  • אם יש לכם ילדים תקבלו נקודות זיכוי בהתאם לגיל הילד, למצב המשפחתי ולחלוקת הנטל הכלכלי בגידולם בין ההורים. אם הילד נכה חס וחלילה, תוכלו בחלק מהמקרים לקבל נקודות זכות נוספות.
  • אם סיימתם לימודים לתואר אקדמי או למקצועות מסוימים תהיו זכאים לנקודות זכות לתקופה מוגבלת.

2. כמה שוות לנו נקודות זכות במס הכנסה?

כל נקודת זכות מעניקה לכם הנחה בגובה 218 ש״ח בחודש מתשלום מס הכנסה, או 2,616 ש״ח בשנה. חלק מנקודות הזכות מוענקות רק לתקופה מוגבלת, למשל לאחר סיום שירות צבאי או תואר אקדמי, או עד שהילדים גדלים. רשימת הסיבות לקבל נקודות זכות ארוכה ונדמה שכולנו יכולים לקבל לא מעט נקודות.

3. איך מקבלים את נקודות הזיכוי ומה צריך לעשות לשם כך?

רגע לפני שאנחנו כבר מחשבים מה אפשר לקנות בנקודות הזכות שלנו, חשוב להבין שנקודות הזכות ניתנות בצורה של הנחה בתשלום מס הכנסה. לדוגמה, עובדת שזכאית ל-2.75 נקודות זכות עבור היותה אישה תושבת ישראל, תהיה זכאית לזיכוי של כמעט 600 ש״ח מדי חודש מתשלום מס הכנסה. אולם, אם המס שתהיה חייבת לשלם על הכנסתה יהיה נמוך יותר, היא לא תוכל לקבל החזר על הזיכוי שלא ניצלה. במקרה כזה, אם השכר שלה יהיה נמוך מכ-7,100  ש״ח, היא לא תהיה חייבת כלל בתשלום מס הכנסה כיוון שהזיכוי גבוה יותר מהתשלום הנדרש.

את החיסכון שנקבל מנקודות הזכות ממס אמנם קשה קצת לזהות בחשבון הבנק, אך בחלק מתלושי השכר מצויין מספר נקודות הזכות המחושב לכם. את הסכום שחסכתם על תשלום המסים תוכלו להפקיד מדי חודש בתכנית חיסכון כגון קופת גמל להשקעה.

4. עצמאים ושכירים: זכאות לנקודות זיכוי במס

אם אתם עובדים שכירים, כדי לקבל את נקודות הזכות אתם צריכים למלא מדי שנה את הפרטים העדכניים שלכם בטופס 101. מכאן המעסיק שלכם כבר מחשב עבורכם את הזכאות שלכם לנקודות זכות ומעביר עבורכם רק את יתרת המס לתשלום, אם ישנה. אם אתם עצמאים, אתם מדווחים את הפרטים הללו בעצמכם כחלק מהדוח השנתי שאתם מגישים לרשות המסים עבור ההכנסות שהיו לכם במהלך השנה החולפת.

5. מתי חשוב לעדכן בשינוי לצורך נקודות הזכות?

לעיתים, חלק מהסיבות המזכות אתכם בנקודות זכות, כמו לידה, סיום לימודים או שירות צבאי, ואפילו נישואים או גירושים – עשויים להתרחש במהלך השנה. במקרה כזה, חשוב לעדכן את המעסיק שלכם בהקדם על השינוי כדי שיוכל לחשב את נקודות הזיכוי המגיעות לכם בהתאם. אם אתם עצמאים, נקודות הזיכוי שלכם מחושבות בכל מקרה רק לאחר הגשת הדוח השנתי.

כך, חיסכון קטן על מיסוי מדי חודש, עשוי להצטבר לסכום משמעותי תוך כמה שנים שיאפשר לכם להחליף את הרכב או לצאת לחופשה משפחתית. הפרחים, כאמור, למס הכנסה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.