עזבתם מקום עבודה? סעיף 14 לחוק הפיצויים קובע כמה מגיע לכם

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מאפשר לעובדים לקבל את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים גם במקרה שבו פוטר על ידי המעסיק וגם במקרה שבו התפטר מיוזמתו. מה קובע החוק במקרה שבו עובד לא חתום על סעיף 14 וכיצד מתבצע חישוב כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה?

"סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מאפשר לעובדים לקבל את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים". אינפוגרפיקה של מחשבון
אלטשולר שחם
|
06 אוגוסט, 2020

תפריט משנה

לאורך השנים חוסך המעסיק כספים עבור העובד במכשירי חיסכון פנסיוני, קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, ובעת סיום ההעסקה הוא משחרר את הכספים לטובת העובד. חוק פיצויי פיטורים קובע שבמקרה בו אדם מפוטר ממקום העבודה או שהוא מתפטר לאור נסיבות כמו פרישה לפנסיה, הרעה בתנאי ההעסקה ועוד - המעסיק יחויב לשלם לו פיצויי פיטורין בגובה השכר האחרון כפול שנות הוותק. שיעור ההפקדה לפי חוק הינו בגובה של עד 8.3% בכל חודש לטובת העובד, כך שבסוף כל שנה מצטבר בקופה סכום השווה ל-100% משכר העובד – כלומר סכום בגובה של משכורת אחת. סכום זה מיועד לעובד בעת סיום העסקה במידה והוא זכאי לקבלת פיצויי פיטורין. במידה והעובד מתפטר ועוזב את מקום העבודה בנסיבות שלא מזכות בפיצויים – הוא לא יקבל את כספי הפיצויים.

 

מהי השלמת חוב ותק שהמעסיק מחויב בה?

ישנם מצבים בהם המעסיק נדרש להשלים את הסכום מעל לסכום בקופה, השלמה הנקראת השלמת חוב ותק. השלמה זו נדרשת למשל כתוצאה מעלייה בשכרו של העובד לאורך השנים או בשל תשואה שלילית בחיסכון הפנסיוני. כך למשל, אדם שעבד במשך שנה אחת במשכורת של 10,000 ₪ ובשנה השנייה שכרו עלה ל-15,000 ₪, בעת פיטורים או התפטרות בנסיבות שמזכות בקבלת פיצויים - צריך לקבל מהמעסיק פיצויים בגובה של 30,000 ₪. במידה ובחיסכון הפנסיוני נצברו עבורו במהלך השנתיים רק 25,000 ₪, נוצר חוב של 5,000 ₪ שהמעסיק צריך להשלים על חשבונו.

 

סוגיה נוספת שבגינה עשוי להידרש המעסיק בהשלמת חוב ותק היא במקרה של תשואה שלילית שגורעת מהחיסכון הפנסיוני המצטבר. נסביר: לאורך השנים פיצויי הפיטורין בכלל מכשירי החיסכון הפנסיוני מושקעים בשוק ההון במטרה להניב תשואה. במקרה שבו התשואה לאורך השנים חיובית, סכום הפיצויים גדל ובהתאם גם ההשלמה שהמעסיק מחויב בה קטנה. במקרה שבו תשואת הקופה שלילית, הפער גדל ועל המעסיק להשלימו. שני האלמנטים הללו יחד משפיעים על הסכום שהמעסיק צריך להשלים בעת סיום ההעסקה.

 

איך מתבצע חישוב פיצויים לפי סעיף 14?

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין נועד לטפל בסוגיות שבהן עובד מתפטר מיוזמתו ולא זכאי לקבל את כספי הפיצויים, וכן במצבים בהם המעסיק מחויב בהשלמה של כספי הפיצויים. משמעותו של סעיף 14 הוא שאם המעסיק עומד בתנאי ההפקדה הנדרשים, גם במקרה שבו העובד מפוטר וגם במקרה שהוא מתפטר – הפיצויים שנצברו עד לאותה נקודת זמן ישולמו לעובד. מצד העובד מדובר ביתרון משמעותי, שכן גם במקרה שבו הוא מתפטר מיוזמתו - הוא יוכל לקבל את כל הכספים שנצברו בקופה. המעסיק מצדו, לא נדרש לבצע השלמה לחוב שנוצר במקרה של סיום העסקה.


בשנת 2008 במסגרת צו הרחבה לחוק פנסיה חובה, נקבע שהמעסיק מחויב להפקיד לעובד בכל חודש שיעור של 6% עבור פיצויים. מכיוון שהמעסיק מפקיד 6% ולא 8.3%, נצבר בקופה סכום המהווה 72% בלבד מגובה הפיצויים. מאחר וסעיף 14 חל באופן אוטומטי רק על 6%, עובד שמתפטר לוקח איתו את הסכום שנצבר בקופה והמעסיק מבחינתו לא מחויב להשלים את ההפרש. במקרה של פיטורין מצד המעסיק, הוא יהיה חייב להשלים לעובד במועד סיום ההעסקה פיצויי פיטורים בגובה ההפרש (2.33%), לצד אותם 6% שהפריש לאורך השנים.

 

צו ההרחבה מאפשר למעסיק להפקיד לעובד כספי פיצויים בגובה 8.3% ולהחיל את סעיף 14 על כל שיעור ההפקדה. במקרה שהמעסיק בוחר לעשות זאת הוא נדרש להודיע על כך בכתב לעובד ולקופה המנהלת.

 

איך סעיף 14 קשור למסלולי ההשקעה בחיסכון הפנסיוני?

במהלך תקופת העבודה המעסיק חוסך כספי פיצויים עבור העובד. באופן כללי, משויכים כספי הפיצויים למסלול ברירת המחדל כחלק מהמודל תלוי הגיל, המוכר גם בשם המודל הצ'יליאני. במידה והעובד מעוניין לעבור למסלול שאינו ברירת המחדל, הוא נדרש לקבל על כך את אישור המעסיק, שכן הסיכון במקרה זה נופל על המעסיק. הדבר נכון גם למעבר למסלול מניות המאופיין ברמת סיכון גבוהה יותר, ואז במקרה של תשואות שליליות המעסיק יידרש לבצע השלמה – וגם למסלול סולידי שמאופיין ברמת סיכון נמוכה יותר. במקרה כזה ייתכן שהתשואה לאורך השנים לא תפצה על עליית השכר, כך שהמעסיק יידרש להשלמת סכום גבוה. במקרה שבו אין חתימה על סעיף 14 והעובד מבקש לבחור את מסלול ההשקעה לפיצויים, הוא יידרש כאמור לקבל על כך אישור מהמעסיק. מנגד, אם העובד חתום על סעיף 14, הוא לא זקוק להסכמת המעסיק כיוון שהוא יקבל כך או כך רק את הכספים שייצברו בקופה במועד סיום ההעסקה ולכן הוא נוטל את הסיכון על עצמו.

 

למידע והצטרפות לקרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם>>

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי לקוח. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם את האמור, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת אלטשולר שחם. העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד.