קרן פנסיה: הביטוח שדואג למשפחה שלך

אלטשולר שחם
|
12 פברואר, 2019

קרן הפנסיה מספקת לכם כיסוי ביטוחי המתאים למצבים שונים ולהעדפות של חוסכים שונים. חשוב שתכירו את האפשרויות הקיימות ותוודאו שהכיסוי שלכם מתאים לצרכים שלכם

 

החיסכון שלנו בקרן הפנסיה נועד קודם כל כדי לאפשר לנו לפרוש מעבודה כך שנוכל לקבל קצבת פנסיה שתחליף את השכר שהיינו מקבלים. אך לא כולם מודעים לכך שקרן הפנסיה מספקת לנו גם הגנה מפני מצבים שבהם לא נוכל לקבל שכר ולדאוג לבני המשפחה גם במהלך שנות העבודה, במקרה של מוות מוקדם או נכות חס וחלילה. מרבית ההפקדה שלנו לקרן הפנסיה מועברת לחיסכון לגיל הפרישה, אך חלק ממנה מועבר לתשלום הפרמיה עבור הכיסוי הביטוחי שלנו בקרן הפנסיה. לכן חשוב להבין מהו היקף הכיסוי הביטוחי שדרוש לנו והאם עלות גבוהה מדי במצבים מסוימים עלולה לפגוע בסכום החיסכון שלנו לפנסיה.

 

איזה ביטוח מציעה קרן הפנסיה ומה הוא כולל?

הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מחולק לביטוח שארים ולביטוח נכות:

ביטוח שארים מופעל במקרה של מוות וישלם לבני משפחתכם המוגדרים שארים קצבה חודשית. השארים שלכם הם בני הזוג, ילדים עד גיל 21, ילדים בעלי מוגבלות והוריכם, אם הם תלויים בכם לפרנסתם ואינם מקבלים הכנסות מעבר למוגדר בתקנון קרן הפנסיה. הכיסוי המירבי לכל השארים יחדיו הינו בשיעור של 100% מהשכר המבוטח בקרן, ואילו הכיסוי הנמוך ביותר יהיה בשיעור של 40% משכר זה.

 

ביטוח נכות נועד למצב שבו לא תוכלו להמשיך לעבוד בשל תאונה או מצב רפואי. אם הוכרתם כנכים, קרן הפנסיה תשלם לכם קצבת נכות בהתאם להיקף הכיסוי שנקבע במסלול הביטוח שבחרתם, ועד 75% מגובה השכר המבוטח שלכם בקרן. ביטוח הנכות ישלם עבורכם גם את ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה, כדי לאפשר לכם להמשיך ולצבור חיסכון לגיל הפרישה. הכיסוי המירבי למקרה של נכות עומד על 75% מהשכר המבוטח והכיסוי הנמוך ביותר עומד על 37.5% בלבד.

 

במקרה של נכות או מוות שנגרמו ממצב רפואי שהתעורר עוד לפני שהצטרפתם לקרן הפנסיה, הכיסוי הביטוחי יהיה בתוקף רק לאחר תקופת אכשרה של 5 שנים רצופות בקרן.

 

אילו מסלולי ביטוח קיימים וכיצד אבחר ביניהם?

קרן הפנסיה מציעה 8 מסלולי ביטוח מובנים הכוללים רמות כיסוי שונות לביטוח השארים ולביטוח הנכות לבחירתכם. מסלול ברירת המחדל כולל את הכיסוי המירבי לשארים ולנכות בהתאם לגיל ההצטרפות שלכם לביטוח בקרן. תוכלו לבחור מסלול הכולל כיסוי מקסימלי לשארים וכיסוי מינימלי לנכות, או מסלול הפוך המציע כיסוי מינימלי לשארים וכיסוי מקסימלי לנכות. אפשר לבחור מסלול עם כיסוי מינימלי לנכות ולשארים גם יחד או לשלב רמות כיסוי שונות של ביטוח נכות ושארים, בהתאם לצרכים שלכם. כדי לבחור את מסלול הביטוח המתאים לכם, חישבו אם יש בני משפחה התלויים בכם לפרנסתם ומה יידרש להם אם יקרה לכם חס וחלילה כל אחד מהמקרים המכוסים בביטוח ולא תוכלו להמשיך לפרנס אותם. חשוב להבין כי ככל שתבחרו בכיסוי ביטוחי נרחב יותר, כך תידרשו לשלם פרמיה גבוהה יותר וחלק קטן יותר מההפקדות שלכם יועבר לחיסכון לפנסיה. מנגד, ביטוח בהיקף נמוך מדי עלול להותיר אתכם ללא פיצוי מספיק בעת הצורך.

 

האם אוכל לשנות את הכיסוי הביטוחי שבחרתי?

בכל שלב תוכלו לשנות את מסלול הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה ולהתאים אותו לצרכים המשתנים שלכם. אך כדאי לשקול היטב לפני כל שינוי בהיקף הכיסוי הביטוחי ואף להתייעץ עם איש מקצוע במידת הצורך, כדי שלא תמצאו את עצמכם עם כיסוי לא מספיק. בחלק מהמקרים, שינוי בהיקף הכיסוי עלול לגרור תקופת אכשרה נוספת, או הגבלות על היקף הכיסוי האפשרי בהצטרפות בגילאים מאוחרים יותר, החל משנות ה-40 לחייכם.

 

 

אם אין לכם בני זוג או או ילדים, תוכלו לוותר על כיסוי השארים, כולו או חלקו ולהגדיל כך את סכום ההפקדות המועבר לחיסכון לגיל הפרישה. הויתור על הכיסוי לשארים מתבטל באופן אוטומטי לאחר שנתיים, כדי למנוע מצב שבו שכחתם לעדכן את קרן הפנסיה שהתחתנתם או שנולד לכם ילד ולהבטיח שתהיו מכוסים במקרה הצורך. תוכלו להגיש תמיד בקשה חוזרת לביטול הכיסוי אם הוא עדיין אינו רלוונטי עבורכם.

 

 

בגילאים המבוגרים יותר הסיכון למקרה מוות או נכות עולה ולכן גם עלות הביטוח עולה בהתאם. לכן, החל מגיל 60, תוכלו לוותר על הכיסוי הביטוחי שלכם, כולו או חלקו, ולהסתפק בחיסכון שצברתם לגיל הפרישה.

 

מה יקרה לביטוח שלי אם יש שינוי בהפקדות לקרן הפנסיה?

כדי לעזור לכם לעבור תקופות בין עבודות שבהן אין לכם הפקדות לקרן הפנסיה, הכיסוי הביטוחי שלכם בקרן הפנסיה ימשיך להיות בתוקף למשך חמישה חודשים נוספים באופן אוטומטי והעלות תיגבה מהחיסכון שלכם בקרן. אם אין עבודה חדשה באופק, תוכלו לבקש להמשיך הסדר זה לפני תום תקופת ההסדר האוטומטי, למשך 24 חודשים לכל היותר, או פחות מכך אם הוותק שלכם בקרן הפנסיה נמוך יותר. אם תרצו להגדיל את הכיסוי הביטוחי שלכם או שהוא יגדל בעקבות תוספת שכר משמעותית של 15% לפחות, יתכן שתידרשו לעמוד בתקופת אכשרה חדשה לפני שהכיסוי על תוספת השכר ייכנס לתוקף במקרה שנובע ממצב רפואי קיים.

 

 

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.