תקרת הפקדה לקרן השתלמות ותשובות נוספות

רובנו יודעים כי קרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון האטרקטיביים ביותר לטווח בינוני, וגם כלי השקעה נהדר לטווח ארוך, אך מה אנו יודעים עליה? מהי תקרת ההפקדה בקרן השתלמות לשכירים ולעצמאים? ואיך למנף כלי השקעה משתלם כל כך? תשובות חשובות לשכירים ועצמאים לפניכם

אלטשולר שחם
|
03 פברואר, 2016

למי שלא מכיר, קרן השתלמות היא למעשה קופת חיסכון עבור שכירים ועצמאים כאחד, שנועדה במקור למימון השתלמויות מקצועיות כגון כנסים או לימודי המשך, אולם בפועל היא משמשת היום בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. לאחר הרפורמה במיסוי שוק ההון בארץ היא נותרה כמסלול החיסכון היחידי אשר מקנה פטור ממס רווחי הון^ אולם הכספים אינם "נעולים" לשנים ארוכות.

1. תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לשכירים

שכירים? כידוע, על המעסיק אין חובה לפתוח לכם קרן השתלמות אך במידה וכזו כן הוצעה לכם – מדובר בהטבה משמעותית שכדאי להכיר ולמקסם. לקרן ההשתלמות מפרישים המעסיק והעובד יחדיו, כאשר הפרשות העובד צריכות להיות לא פחות משליש מהפרשת המעסיק. ההפרשות לקרן השתלמות מחושבת מתוך שכר הברוטו, לא כולל שעות נוספות או תוספות אחרות כמו החזרי נסיעות או הוצאות.

לרוב, האחוזים שמופקדים לקרן הינם 2.5% משכר העובד ועוד 7.5% נוספים מופקדים על חשבון המעביד, הפטורים ממס. תקרת ההפקדה לקרן ההשתלמות היא של 15,712 שקלים בחודש. תוכלו להפקיד יותר, אך זוהי תקרת קרן ההשתלמות המוטבת למס.

2. חיסכון באמצעות קרן השתלמות לשכירים

החיסכון באמצעות קרן השתלמות הוא פשוט: עובד שכיר שהמעסיק פתח עבורו קרן השתלמות, מפקיד לקרן מידי חודש סכום כלשהו בהתאם לשכרו (תחת תקרה עבור שכר מקסימאלי של 15,712 שקלים בחודש), המעביד יפריש גם הוא סכום מקביל אל הקרן (במקרים רבים נהוג כי המעביד יפריש 3 שקלים על כל שקל אחד שהפריש העובד) והכספים יצברו בתוך הקופה, ינוהלו על ידי מנהל השקעות מקצועי, ויישאו תשואה עם השנים בהתאם למסלול שיבחר העובד. היתרון הגדול בקרן השתלמות הוא שהרווחים פטורים מתשלום מס רווחי הון^. לשם השוואה, בתיק המנוהל על ידכם או על ידי מנהל השקעות ייגבה מס רווחי הון של עד 25%.

3. תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים

גם עובדים עצמאים יכולים ליהנות מהיתרונות של קרן ההשתלמות לעצמאיים ולהפריש מידי חודש או אחת לשנה (לרוב לקראת סיום השנה) כספים לחיסכון בקרן. תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים היא 7% מההכנסה הקובעת, עד הפקדה מקסימאלית שנתית בגובה 18,240 שקלים (נכון ל-2016). כ-64% מתוך ההפקדה השנתית (4.5% מההכנסה הקובעת) מוכרים לצרכי ניכוי במס.

4. תקרת קרן השתלמות ומס רווחי הון: מה חשוב לדעת?

כאמור, היתרון הגדול בחיסכון באמצעות קרן השתלמות הוא הפטור מתשלום מס על רווחי ההון^ זאת הטבה ייחודית שאין שנייה לה. בתור השוואה, בתיק השקעות רגיל עליכם לשלם מס של בין 15% ל-25% על רווחי ההון שהושגו בניירות הערך השונים. ככל שתקופת ההשקעה מתארכת והרווחים מצטברים כך תגדל גם האטרקטיביות של הקרן לעומת חיסכון באפיק אחר מחוצה לה. במילים אחרות, ההיגיון אומר שיש להשאיר את הכספים בתוך הקרן כמה שיותר שנים כדי שימשיכו לצבור תשואה מבלי שנצטרך לשלם מס* על הרווחים לאורך הדרך. בעתיד הרחוק, כאשר נזדקק לחיסכון, הקרן כבר תהיה נזילה כך שהכסף יהיה זמין עבורנו למשיכה בכל עת שנחפוץ.

5. מסלולי חיסכון בקרן ההשתלמות

קיים מגוון רחב של מנהלי קרנות השתלמות (כל אותם בתי השקעות גדולים ומוכרים) ומגוון רחב של מסלולי השקעה אפשריים, בהתאם לאופייכם ולצרכיכם, והבחירה היכן לנהל את הקרן ובאיזה מסלול (או שילוב של מסלולים) היא שלכם בלבד. ישנם מסלולים כלליים המתאימים למרבית החוסכים, מסלולים עם משקל גבוה יותר לאפיק המנייתי - מתאימים בעיקר למשקיעים לטווח הארוך יותר, ומסלולים סולידיים עם העדפה של אגרות חוב - מסלולים שבדרך כלל יתאימו למשקיעים שונאי סיכון או כאלו עם אופק השקעה קצר יותר. ניתן לעבור מקרן אחת לקרן אחרת או ממסלול למסלול כרצונכם בכל עת באמצעות הודעה לגוף המנהל את הקרן.

לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן (או חו"ח במקרה של פטירת העובד), הכספים יהפכו לנזילים וניתן יהיה למשוך אותם ללא כל תשלום מס^. לרוב, למרות האפשרות למשיכת הכספים, עדיף יהיה להשאירם בקרן כדי להמשיך ליהנות מהרווחים הפוטנציאליים ומהפטור מתשלום מס רווחי הון עד תקרת ההפקדה בקרן ההשתלמות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. • אין באמור להוות תחליף לייעוץ פנסיוני אישי הניתן לצרכי הלקוח • האמור לעיל לרבות תקרות הפקדה ותקרות הפטור כפופות להסדר התחיקתי • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות והוראות ההסדר התחיקתי • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד ^ בכפוף לתקרת ההפקדה השנתית.