להשקיע במניות הקטנות בת"א?

אלטשולר שחם
|
19 אוגוסט, 2018
גילוי נאות

המניות הקטנות בת"א מאופיינות בדרך כלל בהתנהגות מחזורית, דבר שמביא אותן מידי כמה שנים להיסחר בתמחור חסר. האם, לאחר ירידות המחיר מתחילת השנה, מניות היתר שוב אטרקטיביות להשקעה?

שוק המניות הוא מקום יעיל (Efficient Market), כלומר בממוצע, המניות נוטות להיסחר סביב השווי הכלכלי שלהן. בשביל לדעת את השווי הכלכלי של חברה ולתרגם אותו למחיר ההוגן בו צריכות להיסחר מניותיה, צריך, בין היתר, לחזות בצורה מושכלת את תזרימי המזומנים שתייצר החברה בעתיד. זו לא משימה פשוטה, ואנליסטים בכל העולם נדרשים לבצע אותה ביסודיות כדי לנסות לאתר הזדמנויות השקעה ולבחור את המניות המיטביות לתיקי ההשקעות.

למרות היעילות של השוק בטווח הארוך, צריך לזכור כי מחיר המניה נקבע בסופו של דבר על ידי הפער בין הביקוש לקנית המניה לבין ההיצע למכירתה. אם יש יותר קונים ממוכרים, המחיר יעלה, וההיפך - המניה תרד אם יש יותר מוכרים מקונים. בטווח הקצר עשויים להיות מעורבים במסחר גם אלמנטים פסיכולוגיים כמו תוצאה כספית מאכזבת או מפתיעה, או הודעה על החלפת המנכ"ל, דברים שיכולים להוביל לתנודה של המניה למטה או למעלה בצורה שהיא לאו דווקא רציונאלית. כשהיעילות כאמור נשברת, והמניה נסחרת בתמחור חסר מתחת למחיר הכלכלי שלה, זאת בדיוק הנקודה המיטבית לרכוש אותה. בהמשך, כשההיגיון הכלכלי יחזור, מחיר המניה צפוי לעלות אל המחיר ההוגן, ואז אפשר יהיה למכור אותה ברווח.

בשנים האחרונות ראינו עלייה בתנודתיות בשוקי המניות בעולם, ובמיוחד בקרב המניות הקטנות יותר. אחת הסיבות לכך היא מחזורי המסחר הנמוכים יותר במניות הקטנות, שמייצרים פערים גדולים יותר בין הצעות הקניה והמכירה של הקונים והמוכרים. התוצאה היא שלעיתים המניות האלו נסחרות בתמחור חסר עמוק יותר מתחת לשווי הכלכלי שלהן. בנוסף, המניות הקטנות פחות מוכרות ופחות פופולאריות, ולכן לרוב הציבור נוטה להיכנס אליהן רק לאחר שעברו מסע עליות ארוך טווח. הבעיה היא, שבנקודה הזו שבה הן הופכות להיות "אופנתיות" הן כבר נסחרות בתמחור יקר יחסית, כך שהנקודה הזו עשויה להיות דווקא הנקודה בה צריך לצאת מהן. הציבור שנכנס באיחור, לרוב מבין גם את המסקנה הזו באיחור, ואחת התוצאות האפשריות במצב זה היא פדיונות בקרנות מניות היתר. מעגל הקסמים הזה חוזר על עצמו ולעיתים ניתן לנצל אותו כדי ליהנות מתשואות נאות מהמניות הקטנות.

לאחרונה, ראינו פדיונות גבוהים בקרנות של מניות היתר בת"א. זה הוביל את מדד ה-SME150 (המדד שמכיל את 150 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שאינן נכללות במדד ת"א 35) לנקודת המחיר הנמוכה ביותר שלו מאז השקתו במאי 2017. אחרי הירידות מתחילת השנה, חלק נכבד ממניות היתר נסחרות במכפילים נמוכים מבחינה היסטורית, כלומר רובן נסחרות בתמחור חסר. להערכתנו, זה זמן טוב להיחשף אל האפיק הזה.

כזכור, מדובר במניות של חברות קטנות יותר, כך שרמת הסיכון שלהן גבוהה יותר, ולכן ההעדפה שלנו היא לבחור את מניות היתר לתיק בצורה סלקטיבית ולא להיחשף לאפיק על ידי רכישת תעודת סל, שייתכן ומכילה גם מניות בלתי אטרקטיביות. אם אתם שוקלים השקעה באפיק, אל תצפו ששינוי הכיוון של המניות יקרה בן לילה. זה צפוי לקחת זמן, אולי אפילו מספר שנים, עד שהמניות ישובו לתמחור ההוגן שלהן. אבל, סביר שהיעילות של שוק ההון תעשה בסופו של דבר את שלה והמניות יתקנו למעלה לנקודה תמחורית הגיונית יותר, ומי שירכוש אותן כעת יצא להערכתנו נשכר מההשקעה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.