מבול ההנפקות בת"א: כמה תשואה הניבו החברות שנה אחרי?

שנת 2021, כך מסתמן, תשבור ממש בקרוב את שיא ההנפקות של שנת 2020, שנת הקורונה. מניתוח ביצועי החברות שהונפקו בת"א החל מהרבעון השני של שנת 2020 ועד סוף חודש מרץ, עולים מספר נתונים מעניינים

"שנת 2021, כך מסתמן, תשבור ממש בקרוב את שיא ההנפקות של שנת 2020 ". הנפקות
אלטשולר שחם
|
13 מאי, 2021

שנת 2020, ששמה הנרדף הוא "שנת הקורונה", הייתה שנת שיא מבחינת היקף ההנפקות החדשות בבורסה בת"א מאז 2007, עד שהגיעה 2021. כבר ברבעון הראשון של השנה הנוכחית גויסו כ-3 מיליארד שקלים ביותר מ-30 הנפקות ראשונות בעיקר בענפי האנרגיה, הבינה המלאכותית והטכנולוגיה. לשם ההשוואה, ב-2020 כולה היה מספר דומה של הנפקות בשווי כולל של כ-4.6 מיליארד שקלים, וזאת לאחר שנים ארוכות של יובש הנפקות וירידה במספר החברות הנסחרות עקב מחיקת חברות מהמסחר בבורסה בת"א. גם החששות הגוברים מפני עלייה בשיעור האינפלציה והעלאת ריבית בעקבותיה, לא פגעו בקצב המואץ של ההנפקות, ולהפך, הקצב שאפיין את 2020 הלך והתגבר ברבעון הראשון של 2021. כסף פנוי רב שמחפש אפיקי השקעה אטרקטיביים, סביבת ריבית נמוכה ומחסור באלטרנטיבות השקעה מייצרים סביבה תומכת למדי עבור חברות המבקשות לצאת להנפקה ראשונה.

 

כ-9% תשואה למשקיעים שהשתתפו בכל ההנפקות

מניתוח שביצענו לחברות שהונפקו החל מיוני 2020 ועד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2021, עולים מספר נתונים מעניינים. קיימת שונות גבוהה בין ביצועי החברות, כך שמצד אחד ישנן הנפקות שהציגו רווח חריג מאז ההנפקה, וישנן כאלה עם הפסדים גבוהים. משקיעים שהשתתפו בכלל ההנפקות בתקופה זו (בשיעור קבוע בכל הנפקה) השיגו תשואה של כ-8.7%. לשם ההשוואה, באותה התקופה (יוני 2020 עד מרץ 2021) מדד ת"א 125 הניב תשואה של 16.2% ות"א 35 עלה בכ-11.8%.

 

בפילוח סקטוריאלי, אפשר לראות שמתוך 42 החברות שהונפקו בענפי הביומד והטכנולוגיה, 18 הנפקות השיגו תשואה חיובית מאז שהונפקו. כל השאר הניבו תשואה שלילית, ובחלקן גם תשואה דו ספרתית שלילית. ישנן 8 חברות שהשיגו תשואה של מעל ל-50%, וארבע חברות שהניבו תשואה של מעל ל-100%. משקיעים שהשתתפו בכלל ההנפקות של חברות מתחומי הביומד והטכנולוגיה (בשיעור קבוע בכל הנפקה) נהנו מתשואה של כ-5%, שרובה מגיעה ממספר מצומצם של הנפקות שהניבו תשואה חיובית חריגה.

 

בחברות מתחום הנדל"ן, המסחר והתעשייה – מתוך 9 הנפקות בשנה האחרונה, 66% מהחברות השיגו תשואה חיובית, והשאר השיגו תשואה שלילית. חברה אחת בלבד הציגה תשואה דו ספרתית חיובית.

 

אם נבחר להתרכז בחברות חלום בלבד, כלומר חברות הנעדרות הכנסות או שהכנסותיהן זניחות והן זוכות לשווי רק בשל רעיון שטרם הבשיל לכדי הכנסות אמיתיות או מודל עסקי שלא יושם באופן מוכח – אותן חברות גייסו סכום של כ-2.8 מיליארד שקלים בהנפקה.  מתוך רשימה ארוכה למדי של 37 חברות חלום שהונפקו בתקופה זו, 17 חברות השיגו תשואה חיובית, אך בסך הכל התשואה המשוקללת של הנפקות אלה (בהנחה של השתתפות בשיעור קבוע) נמוכה מ-3%.

 

בפילוח לפי גודל, בסך הכל הונפקו 22 חברות "קטנות", כלומר בעלות שווי שוק הנמוך מ-200 מיליון שקלים. סכום הגיוס של החברות הללו בהנפקה עמד על כ-800 מיליון שקלים. מבין החברות הגדולות, 36 במספר, בעלות שווי שוק של כ-200 מיליון שקלים ומעלה, 26 חברות השיגו תשואה חיובית מאז ההנפקה וגייסו כ-9 מיליארד שקלים בהנפקה.

 

גל ההנפקות החריג בהיקפו מבטא את היציאה ממשבר הקורונה, את פריחת המשק והחזרה לפעילות כלכלית מואצת, כמו גם צבירת ביטחון מצד המשקיעים לאור היציאה ממשבר הקורונה. כל אלה, בשילוב עם כמות המזומנים שגדלה משמעותית בעקבות פעילות הבנקים המרכזיים והממשלות, תומכת בהמשך ריבוי ההנפקות. יחד עם זאת, לאור העובדה שישנן חברות שזוכות לשווים שאינם אטרקטיביים, קיים חשש שחלק מהן לא יעמדו בציפיות המשקיעים בעתיד. בנוסף, כמובן שתשואות חיוביות בגל ההנפקות הנוכחי (שנסקרו בכתבה זו) אינן מעידות על הרווח הצפוי בהנפקות עתידיות. בכל מקרה, יהיה מעניין לבצע בדיקה נוספת של החברות בעוד מספר שנים ולבחון את מידת ההצלחה של החברות ואת התשואה שהניבו בחלוף הזמן.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.