הסוף למקלטי המס של החברות הבינלאומיות?

אלטשולר שחם
|
16 יולי, 2018
גילוי נאות


זה לא סוד שהחברות הגלובאליות הגדולות בדרך כלל משלמות פחות מס מזה שנהוג במדינת האם שלהן. עד כמה חריפות הבעיות שזה עשוי לייצר והאם ניתן אולי לתקן את העיוות הזה?

בשונה מעובדים שכירים, חברות רשאיות לקזז מגוון רחב של הוצאות כגון עלות חומרי הגלם וייצור המוצרים, הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות שיווק והוצאות הנהלה ואחרות, ולשלם מס הכנסה בשיעור אחיד רק על ההכנסות בניכוי הוצאות אלו. בכל מדינה נהוג מס חברות בשיעור שונה, החל ממדינות שמטילות שיעור מס גבוה של 33%-35% כמו בארה"ב, צרפת וברזיל, ועד למדינות שמטילות שיעור מס נמוך, כמו אירלנד או בולגריה, שם שיעור מס החברות הוא 10%-12.5%. יש אף "מקלטי מס" כמו איי קיימן, בהם, עד כמה שזה נשמע מוזר, לא מוטל בכלל מס הכנסה על רווחי החברות. לרוב, המסים שנגבים מהחברות הם אחת מההכנסות המשמעותיות שיש למדינות כדי לממן פעילותן.

מצידן של החברות התמונה הפוכה כמובן - ככל שהן משלמות פחות מסים כך גדלה הרווחיות שלהן, יש להן יותר כסף להשקיע בעסק ולחלק דיבידנדים שמנים יותר לבעלי המניות. לכן, החברות מנסות  להפחית את היקף המס שהן משלמות.

ואכן, בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר חברות שהצליחו לשלם פחות מס מכפי שהיו צריכות לשלם. לדוגמא, ב-2017 שילמו חברות הטכנולוגיה האמריקניות  כגון: אמזון, אפל, פייסבוק, גוגל ומייקרוסופט שילמו מס בשיעור של כ-20% בממוצע. להזכירכם, כולן חברות אמריקניות ושיעור מס החברות בארה"ב הוא 35%... אז איך הן הצליחו לשלם פחות מס?

כל החברות האלו הינן מובילות שוק בתחומן, בעלות משאבים כספיים אדירים ופעילות גלובאלית. התנאים האלו, בין היתר, מאפשרים להן להקים חברות בנות במדינות הגובות שיעור מס חברות נמוך כמו אירלנד למשל, שם שיעור מס החברות הוא 12.5%, לשייך נתח נכבד מהמכירות שלהן לאותן חברות בנות, וכך לשלם שיעור מס אפקטיבי נמוך משמעותית מזה שנהוג במדינת האם שלהן.

זה עשוי להיראות  כמו תרגיל חשבונאי, אבל זה כנראה חוקי מבחינת תקנות המיסוי בעולם. עם זאת, נוצרת כאן בעיה כפולה. ראשית, מהטבת המיסוי המלאכותית הזו מצליחות ליהנות בעיקר החברות הגדולות, שפעילותן מתפרסת על כל העולם. סביר שחברות קטנות יותר, המוכרות רק בתוך ארה"ב, אינן יכולות להצדיק רישום של חלק ממכירותיהן בחברות בנות מחוץ למדינה וכך משלמות שיעור מס גבוה יותר. זה נותן יתרון בלתי הוגן לחברות הגדולות.

הבעיה מתגלגלת גם למגרש הכלכלי של המדינה עצמה. החברות הגדולות הן משלמות המסים הגדולות ביותר, ואם חלק נכבד מתשלומי המס שלהן משולם למדינות אחרות, מדינת האם מפסידה הכנסות מיסוי משמעותיות. במקרה של ארה"ב מדובר להערכתנו באיבוד הכנסות מיסוי של עשרות מיליארדי דולרים בשנה.

הנשיא טראמפ הבין את העניין ופועל למען הפחתת שיעור מס החברות בארה"ב מ-35% ל-21%. המהלך הזה צפוי גם להפחית את המס שמשלמות החברות הקטנות ולחזק את מעמדן מול הגדולות, וגם לעודד את החברות המובילות להחזיר פעילויות לתוך ארה"ב, תוך שמירה על שיעור המס הנמוך יחסית שהן משלמות.

במקומות אחרים בעולם, כולל בישראל, הוצע לעבור לשיטת גביית מס חברות דיפרנציאלי. כלומר, שיעור מס הולך וגדל ככל שגדלה ההכנסה של החברה. במודל הזה יש היגיון היות וייתכן שהוא יכול לחזק את כוחן של החברות הקטנות ביחס לגדולות, אולם מנגד הוא עלול לעודד חברות קטנות להישאר כאלו כדי להמשיך לשלם פחות מסים.

אופציה נוספת שהועלתה לאחרונה על ידי מספר רשויות מס בעולם, היא גביית מס בהתאם למקום בו התבצעו המכירות בפועל. על פניו מדובר ברעיון הגיוני, שיכול לצמצם את פערי המס בין החברות השונות בעולם, אבל הוא יחייב שיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות המס השונות, משהו שייתכן שיהיה מורכב מידי לביצוע הלכה למעשה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.