מט"ח חכם לכולם: חדר עסקאות ושירותי מטבע לעסקים מכל הגדלים

בתקופות אי ודאות עולה הצורך של חברות ומשקיעים לנהל סיכוני מט"ח בחכמה. אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס מביאה בשורה תחרותית לשוק עם חיבור בזמן אמת לחדר עסקאות מט"ח, וכלים מתקדמים לצמצום החשיפה לתנודות שערים

בתקופות אי ודאות עולה הצורך של חברות ומשקיעים לנהל סיכוני מט"ח בחכמה. סימוני מטבעות שונים
אלטשולר שחם
|
12 יוני, 2023
|
הסקירה היא מיום 12/06/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

עידן הדיגיטל מאפשר ליותר ויותר עסקים בישראל לנהל השקעות ויחסי מסחר גלובליים, לרכוש ולמכור סחורות ושירותים בלחיצת כפתור. אלא שעד היום לא הייתה תחרות אפקטיבית בתחום הסחר במט"ח, כאשר רוב העסקאות עוברות דרך המערכת הבנקאית ובעלי החברות לא מודעים ברובם לאפשרויות אחרות לניהול מט"ח.

 

לכל החברות והעסקים הללו מביא בית ההשקעות אלטשולר שחם בשורה אמיתית, באמצעות חדר עסקאות מט"ח ושירותי מטבע מתקדמים, בתנאים אטרקטיביים ותחרותיים. השירותים ניתנים על ידי החברה הבת, אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, אשר מתמחה בשירותי מט"ח ותשלומים בינלאומיים.

 

שירותי חדר עסקאות מט"ח מוצעים הן ללקוחות עסקיים - בכל גודל - והן ללקוחות פרטיים, לעסקאות שוטפות או חד פעמיות. כיום, לרוב רובם של הלקוחות העסקיים אין גישה לחדר עסקאות בבנק בזמן אמת, קל וחומר ללקוחות פרטיים, למעט חברות עם מחזורי פעילות גדולים במיוחד. אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס מעניקה כלים של "גדולים" לעסקים קטנים, תוך מתן שערים תחרותיים ואטרקטיביים, ללא עמלות חליפין, לצד שירות מקצועי ואישי ממנהלי הלקוחות בחדר העסקאות.

 

רבים עובדים עם מט"ח - מעטים מנהלים אותו

חברות שמנהלות מחזורי מט"ח נדרשות לעתים לבצע גידור חשיפה מטבעית חלקית או מלאה לתנודות שער, ולעיתים קרובות גם לוודאות תזרימית ברכישות מסוימות. בתקופות של תנודתיות מוגברת, מענה בזמן אמת לצרכים אלו עשוי להיות קריטי. אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס מאפשרת פקודות מסחר חכמות (Limit/ Stop Loss) ומתן אפשרות לשימוש במכשירים פיננסיים שונים לצורך גידור החשיפה המטבעית. כך לדוגמה, במקרה ששער המטבע המבוקש חוצה רף מסוים, ניתנת פקודת מסחר אוטומטית לביצוע המרה או גידור לפי בקשת הלקוח. במחזורי פעילות גדולים הגידור הופך למשמעותי במיוחד. לדוגמה, יבואן שירכוש בימים אלה דולר לעוד שנה, עשוי להיטיב את שער הקנייה שלו וליהנות מפער הריביות– וכן לייצר ודאות תזרימית גבוהה יותר לעסקה העתידית.

 

אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס מהווה One Stop Shop לעסקים-מביצוע עסקת ההמרה ועד התשלום לספק, בעלויות שקופות, הוגנות ואטרקטיביות. מנהלי המט"ח בחדר העסקאות מעניקים שירותי מסחר וסחר חוץ זמינים ומותאמים אישית לצרכי הלקוחות, לאורך כל שעות הפעילות המסחר.

 

לקבלת הצעה מפייננשיאל סרביסס >>

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 12/06/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ, בעלת רישיון מספר 56881 למתן שירות בנכס פיננסי – מורחב בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו- 2016. החברה ו/או מי מטעמה אינם בעלי רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. אין באמור משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ואין בו משום תחליף לשירותים כאמור המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים או מכשירים פיננסיים כלשהם ואין בדברים משום הזמנה ו/או הצעה לביצוע פעולות במוצרים הנזכרים. אין באמור כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי ו/או לכך שעסקה בנכס פיננסי לא תוביל להפסד.