מתמזגות ורוכשות: ההאטה בהייטק מזמנת מגמה חדשה לחברות בענף

חברות רבות רואות בהאטה במגזר ההייטק ובירידת הערך המשמעותית הזדמנות לרכוש מתחרות קטנות כדי להתחזק על חשבונן, או לבצע בהן תהליך הבראה ולהציע אותן למכירה במחיר גבוה יותר

חברות רבות רואות בהאטה במגזר ההייטק ובירידת הערך המשמעותית הזדמנות לרכוש מתחרות קטנות כדי להתחזק על חשבונן. שתי חלקים מתחברים
אלטשולר שחם
|
16 אוגוסט, 2022

הטלטלה שעובר מגזר ההייטק בחודשים האחרונים יצרה שינויים רבים באופן הניהול ובמודל העסקי של חברות רבות בתחום. לאחר שנתיים וחצי של פריחה ושיאים חדשים במחירי המניות, הסביבה המאקרו כלכלית עוברת לפתע שינוי אשר מצריך הוצאה לפועל של תהליכי התייעלות. הריבית שממשיכה לעלות והשווי שנשחק בצורה משמעותית, הביאו גם לגל פיטורים ועצירת גיוסים חדשים של עובדים, תוך התמקדות במוקדי פעילות מניבים יותר בטווח הקצר. זאת במטרה להגדיל את קופת המזומנים באופן שיעיד על פעילות רווחית וברת קיימא, שאינה מבוססת רק על חלום רחוק, שלא ידוע אם יתממש אי פעם.

 

פוטנציאל להגדלת נתח שוק

אחת המגמות שהביא המצב החדש היא מיזוג ורכישה של חברות. הכותרות האחרונות מדברות על חברות בולטות בתחומן, שכבר נרכשות או מועמדות לרכישה ע"י חברות גדולות מהן או ע"י קרנות השקעה, פרייבט אקוויטי. מדובר אגב בתופעה שנוגעת במידה רבה גם לחברות ישראליות. ירידות המחירים שהביאו עמן הירידות האחרונות בשווקים והתכנסות לשווי ריאלי יותר בקרב חברות רבות – מזמנות ככל הנראה לא מעט הזדמנויות. נראה כי תקופות מסוג זה הן זמן אופטימלי עבור החברות הרוכשות לאתר חברות בעלות יתרונות תחרותיים במחירים אטרקטיביים, ולנכס אותן לעצמן. השינויים בשווקים הופכים את תהליכי המיזוג והרכישה לאטרקטיביים וזמינים יותר מבעבר, ובשבועות האחרונים אנחנו עדים ליותר ויותר תופעות שבהן חברה אחת רוכשת חברה אחרת.

 

נראה כי המניעים לרכישה רבים ומגוונים. ראשית, חברות גדולות הפועלות בשוק תחרותי רואות בכך הזדמנות לרכוש חברות קטנות מהן הנחשבות למתחרות פוטנציאליות או כאלה שמגדילות את נתח השוק שלהן במהירות. יש חברות או קרנות השקעה שרואות ברכישה הזדמנות לקנות עסק בעל פוטנציאל ולהבריא אותו – במטרה למכור אותו בעתיד במחיר גבוה. מאחר והדגש המשמעותי מצד המשקיעים עבר ליכולת יצור המזומנים של החברה ומתן ערך ריאלי לאורך זמן, כנראה שגם כמות החברות שמציגות הכנסות ללא רווחיות, או שגייסו כספים על בסיס רעיון או חלום - ילך וירד בהדרגה.

 

לא כל מטאטא יורה

גם סביבת המאקרו כפי שהכרנו בעשור האחרון הולכת ומשתנה. חברות קטנות שהשקיעו הון עתק בפיתוח וברעיון, מגלות עמידות פחותה בעולם שבו הריבית עולה והאינפלציה מרימה ראש בצורה מהירה. החשש מהאטה כלכלית ואפילו מיתון, מחזיר את המשקיעים אל הקרקע ומחדד את העובדה שצמיחת החברות היא איננה אין-סופית. על אף שישנן חברות שנפגעות והערך שלהן חווה פגיעה, תהליך זה הוא בסך הכל תהליך בריא, שבסופו חזרה לשווי ריאלי המבוסס על פעילות אמיתית. המשקיעים בררנים יותר משהיו לפני כשנה או שנה וחצי, והמשפט "כל מטאטא יורה" שהיה מזוהה כל כך עם שוק ההון ועם חברות הייטק בפרט – כבר לא ממש רלוונטי.

 

המשקיעים ככל הנראה ימשיכו לבחון בשבע עיניים את יכולתן של החברות להציג רווחיות גבוהה יותר בתקופה הקרובה, ולא יפתחו בקלות את הארנק. חברות שלא יעמדו ברף ולא יוכיחו עצמן, ככל הנראה ישלמו את המחיר במוקדם או במאוחר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 16/08/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.