קשרי משקיעים

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הוקמה בשנת 2002, הונפקה ביולי 2019 ונסחרת בבורסה בתל אביב.
לחברה מגוון רחב של מוצרים פנסיונים המאפשרים התאמה מרבית ללקוח ולגיוון תיק החיסכון הפנסיוני שלו.
מחלקת קשרי משקיעים מרכזת את הפעילות מול בעלי המניות, אנליסטים ומשקיעים פוטנציאליים.
דיווחי החברה לרבות דוחותיה הכספיים, מפורסמים במערכות המאי"ה והמגנ"א בהתאם להוראות הדין.
ריכזנו עבורכם מטה מידע שימושי,
לקבלת מידע נוסף עבור משקיעים, ניתן ליצור קשר במייל: ir@altshul.co.il .

 

תפריט משנה

איך הכל התחיל?

היכנסו לראות את המסע שלנו מאז ועד היום

למעלה מ-30 שנים של עשייה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: * אין באמור כדי להוות הבטחה להשגת תשואה עתידית.