קשרי משקיעים

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הוקמה בשנת 2002, הונפקה ביולי 2019 ונסחרת בבורסה בתל אביב.
לחברה מגוון רחב של מוצרים פנסיונים המאפשרים התאמה מרבית ללקוח ולגיוון תיק החיסכון הפנסיוני שלו.
מחלקת קשרי משקיעים מרכזת את הפעילות מול בעלי המניות, אנליסטים ומשקיעים פוטנציאליים.
דיווחי החברה לרבות דוחותיה הכספיים, מפורסמים במערכות המאי"ה והמגנ"א בהתאם להוראות הדין.
ריכזנו עבורכם מטה מידע שימושי,
לקבלת מידע נוסף עבור משקיעים, ניתן ליצור קשר במייל: ir@altshul.co.il .

 

תפריט משנה

איך הכל התחיל?

היכנסו לראות את המסע שלנו מאז ועד היום

למעלה מ-30 שנים של עשייה

הערות משפטיות: *על פי מדד שירות חיסכון פנסיוני 2019 של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מדד שירות קרנות הפנסיה. אין באמור התחייבות להשגת דירוג דומה בעתיד.