משיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

במקרה של משיכת כספים מקרן השתלמות של אדם קרוב שנפטר, נדרשים הזכאים לכספים [1] לבצע מספר פעולות. בעמוד הבא ריכזנו עבורכם את עיקרי המידע הנדרש בנושא: מה חשוב לדעת, כיצד לבדוק מי זכאי למשוך את הכספים, אלו מסמכים נדרשים וזמני הטיפול בבקשה.

 

מה חשוב לדעת?

 • בטרם הגשת בקשה למשיכה יש לבדוק מי זכאי לכספים (בהתאם להסבר מטה)
 • לבקשת המשיכה בידי הזכאים לכך יש לצרף מסמכים בהתאם למפורט מטה. מילוי לא תקין של טופס בקשת המשיכה ו/או הגשת בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים, עשוי לגרום לעיכוב בביצוע הבקשה
 • במקרה של מספר מוטבים / יורשים הזכאים למשיכת הכספים, על כל אחד מהם להגיש מסמכי בקשה למשיכה נפרדת
 • חשוב לבדוק האם הקרן של העמית שנפטר נפתחה במעמד שכיר או במעמד עצמאי, מכיוון שהפעולות הנדרשות בעת המשיכה משתנות בהתאם לסוג הקרן שנפתחה

 

מי זכאי למשוך את הכספים?

 • הכספים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה על ידי המוטבים שמינה הנפטר בחשבונו טרם פטירתו. אם הנפטר לא מינה מוטבים, הזכאים לכספי קרן ההשתלמות הם יורשיו החוקיים, בהתאם לצו ירושה או צוואה שניתן צו לקיומה. [2]
 • לבירור זכאותכם לכספי קרן ההשתלמות של הנפטר, לקבלת מספר עמית הנדרש למילוי טפסי המשיכה וכן לצורך בדיקת מעמד הקרן, באפשרותכם לפנות למוקד השירות באמצעות דוא"ל, בצירוף צילום תעודת הזהות שלכם לכתובת sherut@altshul.co.il או בטלפון 5054*.

 

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשת המשיכה?

כדי למשוך כספים מקרן השתלמות של עמית במעמד שכיר, עליכם למלא טופס משיכה, שכולל את מספר העמית של הנפטר (מספר החשבון של קרן ההשתלמות על שם הנפטר), אותו ניתן לקבל מנציגי החברה.

 

יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים: [3]

 

תוך כמה זמן תטופל הבקשה?

הבקשה תטופל תוך ארבעה ימי עסקים מהגשת המסמכים באופן מלא ותקין.

ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב ליום שבו התקבלו הבקשה והטפסים (כלומר אם הבקשה הוגשה ביום ראשון, ספירת ימים העסקים תהיה החל מיום שני).

לתשומת לבכם, במקרה שהיום האחרון בספירה הוא אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, המשיכה תתבצע ביום העסקים הרביעי.

במקרה של מסמכים חסרים או של אי תקינות במילוי הטפסים, אנו ניצור אתכם קשר.

 

 *כדאי לדעת

 • אם אתם מוגדרים כמוטבים או יורשים, לא תוכלו לוותר על החלק שלכם בכספים לטובת אדם אחר. באפשרותכם לבצע משיכה כחוק לחשבון עו"ש על שמכם, ממנו תוכלו להעביר את הסכום המבוקש לאדם אחר, בהתאם להחלטתכם.
 • אם בחשבון הנפטר הופקדו כספים מעל התקרה אשר חייבים במס על הרווחים, המס יחול על היורשים / המוטבים וינוכה מסכום המשיכה על ידי הקרן (בהתאם להוראות הדין).

 

מדריכים נוספים

תביעת שאירים / משיכת כספי נפטר מקרן פנסיה

משיכת כספים מתכנית 'חיסכון לכל ילד' של ילד.ה שנפטר.ה

 

זקוקים למידע נוסף? פנו אלינו:

 • במייל: sherut@altshul.co.il
 • בטלפון: 5054* / 073-2331500
 • קבלת קהל: הברזל 21, קומת כניסה, לובי ,B ת"א. בין השעות: 09:00-16:00

 

[1] זהות הזכאים לכספי העמית הנפטר תיקבע בהתאם להוראות תקנון קרן ההשתלמות במועד פטירת העמית אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת בכתובת: https://bit.ly/3Sbp6hk

[2] זהות הזכאים לכספי העמית הנפטר תיקבע בהתאם להוראות תקנון קרן ההשתלמות במועד פטירת העמית אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת בכתובת: https://bit.ly/3Sbp6hk

 

[3] בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ו/או תקנון קרן ההשתלמות ו/או נהלי החברה, ייתכנו מקרים בהם החברה עשויה לדרוש מסמכים נוספים שאינם מפורטים במדריך זה.

:הערות משפטיות

המידע נכון ליום 24.10.2023. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע ותמציתי בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי לכסות את כל המקרים והנסיבות שייתכנו ו/או כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי ו/או נהלי החברה המנהלת, לפי העניין. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ט.ל.ח