תקנון קופה

תקנון קופה - אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

תקנון גירסה 7.4.2008

תקנון גירסה 14.2.2010

תקנון הקופה פברואר 2010 בסימון שינויים

עיקרי השינויים בתקנון פברואר 2010

תקנון הקופה אוגוסט 2011

עיקרי השינויים בתקנון אוגוסט 2011

תקנון פנסיה מקיפה יולי 2013

פירוט עיקרי השינויים בתקנון יולי 2013

תקנון פנסיה מקיפה יולי 2013 בסימון שינויים

תקנון פנסיה מקיפה ינואר 2015

תקנון פנסיה מקיפה ינואר 2015 בסימון שינויים

נספח ג - פירוט שינויים בתקנון ינואר 2015

תקנון פנסיה מקיפה ינואר 2016

פירוט עיקרי השינויים בתקנון ינואר 2016

פירוט השינויים בתקנון הקרן המקיפה ינואר 2016

תקנון פנסיה מקיפה ינואר 2018

פירוט השינויים בתקנון פנסיה מקיפה ינואר 2018

תקנון פנסיה מקיפה בסימון שינויים ינואר 2018
תקנון פנסיה מקיפה יוני 2018
ריכוז שינויים בתקנון פנסיה מקיפה יוני 2018

תקנון פנסיה מקיפה יולי 2020

ריכוז שינויים בתקנון פנסיה מקיפה יולי 2020

תקנון פנסיה מקיפה יולי 2020 בעקוב אחר שינויים

תקנון פנסיה מקיפה יוני 2021

ריכוז השינויים בתקנון פנסיה מקיפה יוני 2021

תקנון פנסיה מקיפה יוני 2021 בעקוב אחר שינויים

תקנון פנסיה מקיפה פברואר 2022
ריכוז השינויים בתקנון פנסיה מקיפה פברואר 2022

תקנון פנסיה מקיפה פברואר 2022 בעקוב אחרי שינויים
תקנון פנסיה מקיפה ינואר 2023
ריכוז השינויים בתקנון פנסיה מקיפה ינואר 2023
תקנון פנסיה מקיפה ינואר 2023 בעקוב אחרי שינויים

תקנון פנסיה מקיפה אוקטובר 2023

ריכוז השינויים בתקנון פנסיה מקיפה אוקטובר 2023

תקנון פנסיה מקיפה אוקטובר 2023 בעקוב אחר שינויים

 

תקנון קופה - אלטשולר שחם פנסיה כללית

תקנון הקופה מיום 7.4.2008

תקנון הקופה גרסה 5.12.2011

עיקרי השינויים בתקנון דצמבר 2011

תקנון הקופה דצמבר 2011 בסימון שינויים

תקנון פנסיה כללית מיום 01.01.2013

תמצית השינויים בתקנון פנסיה כללית בתוקף מיום 01.01.2013

תקנון פנסיה כללית יולי 2013

פירוט עיקרי השינויים בתקנון יולי 2013

תקנון פנסיה כללית יולי 2013 בסימון שינויים

תקנון פנסיה כללית - ינואר 2016

פירוט השינויים בתקנון פנסיה כללית ינואר 2016

תקנון פנסיה כללית בסימון שינויים ינואר 2016

תקנון פנסיה כללית ינואר 2018
תקנון פנסיה כללית בסימון שינויים ינואר 2018

נספח לתקנון פנסיה כללית ינואר 2018
פירוט השינויים בתקנון פנסיה כללית ינואר 2018
תקנון פנסיה כללית יוני 2018
פירוט השינויים בתקנון פנסיה כללית יוני 2018

תקנון פנסיה כללית ספטמבר 2020

פירוט השינויים בתקנון פנסיה כללית ספטמבר 2020
תקנון פנסיה כללית ספטמבר 2020 בעקוב אחר שינויים

תקנון פנסיה כללית יוני 2021

פירוט השינויים בתקנון פנסיה כללית יוני 2021

תקנון פנסיה כללית יוני 2021 בעקוב אחר שינויים

תקנון פנסיה כללית פברואר 2022

ריכוז השינויים בתקנון פנסיה כללית פברואר 2022

תקנון פנסיה כללית ינואר 2022 בעקוב אחרי שינויים
תקנון פנסיה כללית ינואר 2023
ריכוז השינויים בתקנון פנסיה כללית ינואר 2023
תקנון פנסיה כללית ינואר 2023 בעקוב אחרי שינויים

תקנון פנסיה כללית אוקטובר 2023

ריכוז השינויים בתקנון פנסיה כללית אוקטובר 2023

תקנון פנסיה כללית אוקטובר 2023 בעקוב אחר שינויים

תפריט משנה