גיל הפרישה לנשים יעלה בעשור הקרוב: כך ישפיע השינוי על קרנות הפנסיה ועל שוק העבודה

תוחלת החיים של כולנו עולה כל הזמן, ואיתה גם הצורך בהעלאת גיל הפרישה שהתעורר כבר לפני יותר מעשור. כעת, אישרה הממשלה את העלאת גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-65 בחוק היסטורי

"תוחלת החיים של כולנו עולה כל הזמן, ואיתה גם הצורך בהעלאת גיל הפרישה שהתעורר כבר לפני יותר מעשור". אישה עובדת
ענת כנפו תבור
|
30 נובמבר, 2021

להלן תמלול הסרטון:

כיצד ישתנה גיל הפרישה לנשים בשנים הקרובות?

שלום לאה, אחרי עשור של דיונים, דחיות והצעות חלופיות, אושר סופית החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים. גיל הפרישה לנשים, אשר עומד היום על 62, יעלה בשלוש השנים הראשונות ליישום החוק בארבעה חודשים כל שנה, ובשמונה השנים הבאות בשלושה חודשים בכל שנה. בסופו של דבר, בשנת 2032 יעמוד גיל הפרישה לנשים על 65. חשוב להכיר כי גיל הפרישה לנשים בישראל הוא מבין הנמוכים במדינות ה-OECD. ברוב מדינות אלו הוא עומד על 65, למעט נורבגיה ואיסלנד, שבהן הוא עומד על 67. ישראל גם חריגה מבחינת הפער בין גיל הפרישה של נשים וגברים. ברוב המדינות המערביות גיל הפרישה לנשים ולגברים הינו זהה. לחוק זה יש השפעות שונות, רובן נוגעות לשוק העבודה ולגופים שונים כמו ביטוח לאומי וקרנות הפנסיה הוותיקות.

 

ענת, תוכלי להסביר?

להעלאת גיל הפרישה לנשים יש השלכות בין היתר על קופת המדינה. הביטוח הלאומי משלם קצבאות זקנה לאזרחים ותיקים החל מגיל הפרישה, וכיום הן מהוות כ-39% מסך תשלומי הקצבאות שהוא משלם. השינוי בגיל הפרישה של נשים יביא לחיסכון משמעותי של מאות מיליוני שקלים בשנה וצפוי להקטין במעט את הגרעון של הביטוח הלאומי. בנוסף, לחוק החדש ישנה השפעה גם על קרנות הפנסיה הוותיקות, המחשבות את קצבת הפנסיה ביחס לגיל הפרישה, ללא תלות בהפרשות. תוחלת החיים המתארכת העלתה את הצורך בביצוע איזון אקטוארי שמביא להקטנת הקצבה החודשית של העמיתים. העלאת גיל הפרישה תאזן במובן מסוים את הצורך הזה ותסייע בהקטנת הגרעון שבו מצויות הקרנות הוותיקות. חשוב לציין כי לשינוי אין השפעה על קרנות הפנסיה החדשות כמו זו שאנו מנהלים, והן יוכלו להמשיך לאפשר לנשים לקבל פנסיה כבר החל מגיל 60.

 

לסיום, מה תהיה ההשפעה על שוק העבודה ועל הנשים עצמן?

ההשפעה המרכזית היא כמובן העובדה שנשים תשארנה יותר שנים בשוק העבודה. שיעור הנשים המועסקות בשוק העבודה בישראל עומד היום על 59% מכלל הנשים, כאשר שיעור הגברים עומד על 66%. יתרה מזאת, החוק החדש צפוי להביא להגדלת קצבת הפנסיה של נשים, מכיוון ששנות ההפקדה שלהן יוארכו. מחד, הכספים שהופקדו בפנסיה יצברו תשואה לאורך תקופה ארוכה יותר, ומאידך מקדם הפרישה יהיה נמוך יותר ובהתאם קצבת הזקנה גבוהה יותר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 30/11/2021 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.