הפרשות לפנסיה – מה חשוב לדעת על הפנסיה שלכם

לכולנו יש מוצר פנסיוני אליו אנחנו מפקידים באופן קבוע כסף שישמש אותנו בשנות הפרישה, כאשר אצל רובינו מדובר בקרן פנסיה. איך עובד המנגנון? כמה אנחנו מפקידים בכל חודש מתוך המשכורת שלנו? מה החוק שחל על עצמאים, ומתי מרגע ההעסקה המעסיק מחויב לפתוח לעובד חיסכון פנסיוני? הנה התשובות.

"אנחנו מפקידים באופן קבוע כסף שישמש אותנו בשנות הפרישה, כאשר אצל רובינו מדובר בקרן פנסיה". גרף של מטבעות
אלטשולר שחם
|
29 נובמבר, 2020

הפרשות לפנסיה – למה בכלל צריך את זה?

שכירים יכולים להביט בתלוש המשכורת שלהם ולגלות שבכל חודש נעשית בשמם הפקדה לטובת חיסכון פנסיוני על שמם, כאשר חלקה נעשית על חשבון המעסיק וחלקה על חשבון העובד. בין מטרות ההפקדה לפנסיה, היא לאפשר לחוסכים הכנסה חודשית קבועה ולהעניק בטחון כלכלי לאחר היציאה לפנסיה. אבל למה בעצם לחסוך לפנסיה, ולא לנסות את מזלנו באפיקים אחרים?

 

לפתיחת חיסכון לפנסיה לחצו כאן

 

ראשית, חיסכון פנסיוני הוא חובה עבור שכירים ועצמאים כאחד. מעסיקים חייבים להפקיד לעובדיהם בכל חודש לטובת חיסכון פנסיוני ועצמאים מחויבים אף הם להפקיד כספים באחוז שנתי קבוע, אחרת הם מסתכנים בקנס. בנוסף, בגין הפקדות לפנסיה המדינה מעניקה לציבור החוסכים לפנסיה הטבות מס בעת קבלת קצבה. תשלום קצבה מקרן פנסיה לכל ימי חיינו, מבטיח הכנסה עתידית ולכן נקרא התחום "ביטוח פנסיוני".

 

כמה צריך להפקיד?

כיום קיימת חובת הפקדה לפנסיית חובה הן לשכירים והן לעצמאים אולם הסכומים והשיעורים ביחס לכל אחת מהקבוצות שונים.

 

הפרשות לפנסיה לשכירים

החל משנת 2017(1), שיעור ההפקדות לפנסיית חובה לשכירים הינו 6% מהשכר הקובע של השכיר(2) המופחת משכרו של השכיר, ו-12.5% מהשכר הקובע של השכיר המופרש על חשבון המעסיק, המחולק לרכיב תגמולים ולרכיב פיצויים. בסך הכל – לחיסכון הפנסיוני של השכיר מופרש לפחות 18.5% מהשכר הקובע שלו מדי חודש. שכר העובד לצורך ההפרשה הפנסיונית הוא כפי שמוגדר בהסכם העסקתו, ולא פחות מהשכר הממוצע במשק.

 

רוצים להפקיד יותר מ-6%? ניתן לבקש להגדיל את שיעור ההפרשה מתוך החלק שלכם ל-7%, כאשר המעסיק אינו רשאי לסרב. המעסיק יכול לפי בחירתו, או אם כך מורה הסכם העבודה, להגדיל את רכיב התגמולים שלו עד 7.5% ואת רכיב ההפקדות לפיצויי פיטורים ל-8.33%. עובדים שכירים יכולים ליהנות מהטבות מס שונות בגין ההפקדות לחיסכון הפנסיוני. הטבת המס מתבטאת בזיכוי ממס הכנסה על ההפרשות לפנסיה שנוכו מהשכר שלהם, עד 7% מהשכר ועד תקרת שכר חודשית של 8,800 שקלים, כלומר סך הפקדה חודשית של 616 שקלים, נכון ל-2020. הזיכוי מסתכם ב-35% מכלל ההפרשות. שכירים גם פטורים מתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות על הפרשות תגמולי המעסיק לפנסיה – עד 7.5% משכר העובד ועד לתקרת שכר חודשי של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (26,377 שקלים בחודש), כלומר סך הפקדה חודשית של 1,978 שקלים.

 

הפרשות לפנסיה לעצמאים

החל משנת 2017, גם עצמאים מחוייבים לחסוך לפנסיה(3) והמנגנון שנקבע מחולק לשתי מדרגות:

 

מדרגה ראשונה – עד מחצית השכר הממוצע במשק (נכון ל 2020 עומד השכר הממוצע השנתי במשק על 126,612 ₪) – יידרש עצמאי להפקיד שיעור של 4.45% מההכנסה.

המדרגה השנייה היא מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע עצמו –  12.55%.

 

על החלק שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני, אולם הטבות מס שונות שמוענקות גם על סכומי הפקדה אלה (עד התקרה), הופכות את ההפקדות הללו לאטרקטיביות במיוחד לעצמאים.

 

מהן הטבות המס שמוענקות לעצמאים בהפרשות לפנסיה?

כעצמאים אתם עשויים להיות זכאים להטבות שונות המכונות ניכוי וזיכוי. הטבה בניכוי היא מה שמכונה "הוצאה מוכרת". הפקדות לקופות גמל וקרנות פנסיה נחשבות להוצאה מוכרת (עד תקרה מסוימת), שמקטינות את ההכנסה החייבת במס. שווי ההטבה משתנה מעצמאי אחד לשני ותלוי בשיעור המס השולי של העצמאי. הטבת מס נוספת המוענקת לעצמאים היא הטבה בזיכוי – ובמילים אחרות, "החזר מס". בשונה מקודמתה, הטבה זו עומדת על שיעור קבוע של 35%.

 

כיצד ניתן לממש הטבות אלו? עד הכנסה שנתית מזכה(4) של 148,800 ש"ח, ניתן להפקיד בסך הכל שיעור של 16.5%, כאשר 11% לניכוי במס ו- 5.5% לזיכוי במס(5).

 

גם עבור הכנסה שנתית של מעל 148,800 ש"ח, עד לתקרת הכנסה שנתית של 211,200 ₪, ניתן להנות מהטבות מס שונות(6). אולם חישובן מחולק לשניים:

 

רובד ראשון – עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 105,600 ש"ח תוכלו להפקיד 16.5% מההכנסה (כלומר, הפקדה שנתית של עד 17,424 ש"ח).

רובד שני – על הכנסה שנתית הגבוהה מ-105,600 ש"ח ועד לתקרה של 211,200 ש"ח, ניתן להפקיד 16.5% נוספים (כלומר הפקדה שנתית של עד 17,424 ש"ח נוספים). אולם, הטבה זו ניתנת למי שמוגדר כ"עמית מוטב"- מי שהפקיד באותה שנת מס לחיסכון הפנסיוני סכום שלא פוחת מ-16% מהשכר הממוצע במשק. לכן יש להוסיף להפקדה שהופקדה ברובד הראשון סכום נוסף של כ- 2,800 ש"ח, שאמנם לא מוכר להטבות מס, אבל מאפשר לעצמאים ליהנות מהטבות עד להכנסה שנתית של 211,200 ש"ח(7).


איך אפשר להגדיל את החיסכון הפנסיוני?

כל מי שפתח קרן פנסיה לאחר שנת 1995 חוסך בשיטה שנקראת "פנסיה צוברת", המשמעות היא שגובה הפנסיה שלנו בגיל פרישה מושפע מגובה הצבירה או החיסכון במהלך השנים. החיסכון שאיתו אנו יוצאים לפנסיה בסופו של דבר, תלוי במידה רבה בהחלטות שאנו מבצעים במהלך שנות החיסכון, ובתשואה שצוברת קרן הפנסיה שלנו. אילו אפשרויות עומדות בפנינו אשר עשויות להגדיל את החיסכון הפנסיוני?

 

הגדלת רכיב ההפקדה

ראשית וכפי שהוזכר לעיל, אפשר להגדיל את רכיב ההפקדה בתגמולי העובד עד ל-7%, בכפוף לתקרת ההפקדה והטבות המס. בניגוד לרכיב תגמולי מעביד ורכיב הפיצויים המופקדים על חשבון המעסיק – רכיב תגמולי העובד הוא כאמור על חשבון העובד, ולכן כל חוסך רשאי להגדיל את ההפקדה לרכיב זה.

 

הימנעות ממשיכת פיצויים

דבר נוסף שנוכל לעשות הוא להימנע, עד כמה שניתן, ממשיכת כספי  פיצויים בעת מעבר בין עבודות. משיכת הפיצויים עשויה להקטין את החיסכון הפנסיוני שלנו בכשליש, ובחלק מהמקרים המשיכה אף תהיה כרוכה בתשלום מס, גם אם היא חלקית.

 

זכרו כי כספי הפיצויים, כמו גם החיסכון הפנסיוני, מושקעים באופן קבוע בשוק ההון במטרה לייצר תשואה ולהגדיל את הסכום איתו נצא לפנסיה. השארת כספי הפיצויים בחיסכון הפנסיוני תאפשר להמשיך ליהנות מאפקט הריבית דריבית ומהתשואה שעשויה להיות מושגת במהלך השנים.

 

התאמת מסלול ההשקעה לתקופת החיסכון

קרנות הפנסיה מציעות מגוון מסלולי השקעה: מסלול עם חשיפה גבוהה למניות שנחשב לבעל רמת סיכון גבוהה יחסית, מסלול עם רמת סיכון בינונית שמשלב השקעה במניות עם השקעה באג"ח ואפיקים נוספים, מסלול סולידי עם חשיפה גבוהה לאגרות חוב ועוד(8).

 

כל חוסך יכול לבחור את המסלול שמתאים לצרכיו ומטרותיו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי. חוסך צעיר עם שנות חיסכון רבות לפניו, למשל, יכול לשקול לעבור למסלול מניות שמאופיין ברמת סיכון גבוהה יותר. זאת, כדי לנסות ולהגדיל את הסיכוי שלו ליהנות מתשואה עודפת לאורך השנים. חוסך מבוגר, למשל, שעומד בפני פרישה וצפוי להשתמש בכסף בעתיד הקרוב, יכול לשקול מעבר למסלול סולידי עם חשיפה נמוכה יחסית למניות כדי לנסות ולהימנע מתנודתיות ולשמור על יציבות החיסכון.

 

השוואת ביצועי קרן הפנסיה וחשיבות החברה המנהלת

לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה ולתשואה שהיא מניבה לאורך השנים יש חשיבות עליונה. הבדל בתשואה השנתית עשוי להשפיע על הפנסיה החודשית. כך לדוגמה, חוסך בן 30, שכיר, עם משכורת של 10,000 ₪ בחודש אשר מפקיד לקרן בהתאם לפנסיית החובה (18.5%) - צפוי להגיע לגיל הפרישה עם קצבה של 8,800 ₪(9). אם לאורך השנים שיעור התשואה שקרן הפנסיה שלו הייתה מניבה היה גדל ב-1% נוסף בלבד בכל שנה, הפנסיה החודשית שלו הייתה עשויה לגדול לסכום של כ-11,000 ₪. איך משווים בין קרנות הפנסיה השונות? כל המידע נמצא באתר הפנסיה-נט של משרד האוצר. רצוי לבדוק את התשואות של קרנות הפנסיה השונות בחתכי זמן שונים ולאורך זמן, למשל, התשואה ב-3 וב-5 השנים האחרונות. כמובן שניתן לבדוק את התשואה גם בטווח זמן של 10 שנים או יותר (אם קיימים נתונים). בכל מקרה, כדי לבצע את הבחירה המתאימה ביותר, התייעצו עם בעל רישיון פנסיוני שיוכל לסייע בבחירת הגוף המנהל ובמסלול ההשקעה כך שיתאימו למטרות ולצרכים שלכם בצורה מיטבית.

 

מה צריכים מעסיקים לדעת על הפקדות לפנסיה?

 

צו הרחבה לפנסיה חובה

בשנת 2008 פורסם צו הרחבה לפנסיה חובה(10), שקבע כי כל העובדים השכירים במשק זכאים לפנסיה. צו ההרחבה מחייב את כלל המעסיקים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני לעובדים. מעסיקים נדרשים לבטח עובדים בביטוח פנסיוני לאחר חצי שנה ממועד תחילת עבודתם, אלא אם העובדים מבוטחים כבר בהסדר פנסיוני ואז על המעסיק לבצע את ההפקדות אחרי שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה או עד תום שנת המס – לפי המוקדם ולהפקיד בעבורם כספים באופן רטרואקטיבי החל ממועד תחילת העבודה.

 

גובה הפרשה לפנסיה

דבר נוסף שחשוב לדעת הוא שבהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה, מחויב המעסיק להפקיד לפנסיה רק עד גובה השכר הממוצע במשק ולא מעבר לו. כמובן שאם חל מראש על העובד והמעסיק הסכם אחר, מה שרלוונטי זה מה שצוין בהסכם.

 

רכיב פיצויי פיטורין

כאמור, על המעסיק להפריש שיעור של 6% מדי חודש עבור העובד לטובת פיצויי פיטורים, ובאפשרותו להגדיל שיעור זה עד ל-8.33% משכר העובד. סכומים אלה ישמשו כפיצויי פיטורים לעובד במקרה של פיטורים, ועל רכיב זה יחול סעיף 14 באופן אוטומטי.

 

כיסוי ביטוחי

קרן פנסיה חדשה מקיפה היא מכשיר החיסכון הנפוץ ביותר כיום. לצד רכיב החיסכון, כוללת קרן הפנסיה גם רכיב ביטוחי, למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות חלילה. מעסיק אשר מפקיד לעובדיו במוצר פנסיוני שאינו קרן פנסיה הכוללת כיסוי ביטוחי (ביטוח מנהלים או קופת גמל), מחויב בנוסף גם ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בכיסוי של עד 75% מהשכר הקובע של העובד.

 

לפתיחת חיסכון לפנסיה לחצו כאן

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: המידע במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה ו/או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס אישי המותאם לצורכי הלקוח. המידע, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2020. עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע שלם וממצה ו/או הבטחה להשגת תשואות. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או תקנון הקופה הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון, לפי העניין. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח). השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. (1) בהתאם לצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957 אשר פורסם ביוני 2016 בילקוט הפרסומים 7287. (2) כהגדרתו בהוראות הדין. (3) חובת חיסכון פנסיוני לעצמאי נקבעה במסגרת החוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע"ז-2016 .החוק חל על מי שנולד אחרי 31/12/1961. (4) הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולפני הניכויים המותרים בגין הפקדה לקרן השתלמות/קופת גמל/ ביטוח פנסיוני. (5) עבור יחיד הזכאי להטבות המס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה. (6) עבור "עמית מוטב" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה. (7) הטבת הניכוי חושבה לפי הנחת מס שולי 47%, הטבת הזיכוי לפי שיעור של 35%. שווי ההטבה חושב רק לגבי מס הכנסה. בפועל ההטבה עשויה להיות גדולה יותר שכן עבור הטבת הניכוי לא משלם ביטוח לאומי ומס בריאות. הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים יעוץ מס המתחשב בנתוניו האישים של היחיד ואינם מהווים שיווק פנסיוני. (8) החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות / הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואות. (9) הנתונים לחישוב הצבירה והקצבה הצפויה הם לצורך המחשה בלבד, ומבוססים על חיסכון בהתאם לפנסיית חובה בקרן פנסיה מקיפה בהתאם למסלול ברירת המחדל עבור חוסך בן 30 עם שכר חודשי של 10,000 ₪ עד גיל פרישה 67. חישוב הצבירה הצפויה מתבסס על הנחת תשואה ממוצעת שנתית בשיעור 4.26% נומינאלית ברוטו לפני דמי ניהול. דמי הניהול שנלקחו בחשבון הינם 1.49% מהפקדה ו-0.1% מצבירה, לכל תקופת החיסכון. חישוב הקצבה הצפויה במועד קבלת הקצבה, מתבסס על מקדמי ההמרה המבוססים על ההנחות הבאות: (א) הפרש גילאים של 3 שנים בין בני זוג (ב) שיעור פנסיה לאלמנה 60%, ללא תקופת הבטחת תשלומים (ג) ריבית היוון שנתית ברוטו של 4.26% בניכוי דמי ניהול של 0.3% מנכסי הקרן בקרן הפנסיה המקיפה הנבחרת. הסימולציה מבוססת על הנחות ואין בכך כדי להוות התחייבות של החברה למתן הנחה בדמי ניהול ו/או להשגת תשואות כלשהן. (10) בהתאם לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957, אשר פורסם בספטמבר 2011 בילקוט הפרסומים 6302.