מלחמה, חל"ת והפנסיה שלכם: כיצד ניתן לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה בתקופה הנוכחית

מלחמת "חרבות ברזל" הובילה לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית של המשק, לאור סגירה זמנית של עסקים והגבלות שונות על קיום פעילויות ואירועים. כתוצאה מכך, עובדים רבים הוצאו לחל"ת ולמצב זה יש השלכות גם על קרן הפנסיה והכיסוי הביטוחי. ריכזנו עבורכם מספר דברים שחשוב לדעת

אלטשולר שחם
|
20 נובמבר, 2023
|
הסקירה היא מיום 20/11/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

תפריט משנה

למלחמת "חרבות ברזל" אשר פרצה ב-7 באוקטובר 2023 צפויות להיות השלכות כלכליות משמעותיות. סגירה זמנית של עסקים, הגבלות על קיום אירועים ולימודים במערכת החינוך באזורים שונים, לצד גיוס נרחב של חיילי מילואים. כל אלו ועוד הובילו לירידה בפעילות הכלכלית של המשק, לפיטורים והוצאה של לא מעט עובדים לחל"ת.

 

הסיטואציה המורכבת הזו, מטבע הדברים, מעלה שאלות רבות גם באשר לחיסכון הפנסיוני. קודם כל, כדאי לזכור שבזמן חל"ת, בניגוד לחופשה רגילה בתשלום, מפסיקים העובדים לקבל שכר מהמעסיק, אך יחסי עובד-מעסיק נשמרים[1]. בתקופת החל"ת בדרך כלל גם מפסיקות ההפקדות לקרן הפנסיה, ולכך עשויות להיות השלכות עתידיות. בשונה ממצב של חל"ת, בעת יציאה לשירות מילואים ההפקדות הפנסיוניות נמשכות כרגיל וכך גם כל שאר ההטבות הסוציאליות מהמעסיק.

 

שמירה על רצף הביטוח בקרן הפנסיה

 

קרן הפנסיה המקיפה כוללת מלבד החיסכון, גם ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) וביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים). דמי הביטוח נגבים בכל חודש מתוך ההפקדה, ועל כן רצף הפקדות בקרן הפנסיה מאפשר שמירה על הכיסוי הביטוחי. במקרה של הפסקת הפקדות ממושכת בזמן חל"ת או פיטורים, למשל, עלולה להיווצר פגיעה ברצף הביטוחי.

 

בקרן הפנסיה קיים מנגנון בשם "ארכת ביטוח", אשר שומר באופן אוטומטי על הכיסוי הביטוחי לתקופה של 5 חודשים מלאים ורצופים ממועד ההפקדה האחרונה, כאשר בתקופה זו דמי הביטוח נגבים ישירות ובאופן אוטומטי מרכיב התגמולים ביתרה שנצברה בקרן (ניתן להפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה סכום בגובה דמי הביטוח, וזאת במקום גביית דמי ביטוח ממרכיב התגמולים ). המשמעות היא שגם אם לא היו הפקדות לקרן בתקופה של 5 חודשים – הכיסוי הביטוחי נשמר.

 

שימו לב – מנגנון "ארכת ביטוח", מתחיל באופן אוטומטי ולתקופה של חמישה חודשים. לאחר מכן, במידה ולא מבצעים הסדר מול קרן הפנסיה – הכיסוי הביטוחי עלול להיפגע. בנוסף, לא ניתן יהיה להשלים את ההפקדות עצמאית באופן רטרואקטיבי ותקופת האכשרה שלכם תחל מחדש.

 

בקשה להסדר ביטוח יזום ("ריסק זמני")

 

לעומת זאת, במקרה של הפסקת ההפקדות לתקופה העולה על חמישה חודשים, ניתן לפנות באופן יזום לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה ולבקש לבצע "הסדר ביטוח" (מוכר גם בשם "הסדר ריסק זמני"), המאפשר לשמור על כיסוי הביטוח בקרן מעבר לאותם חמישה חודשים. במקרה זה ניתן לבחור לנכות את עלות הביטוח מרכיב התגמולים ביתרה הצבורה בקרן או גבייה מכוח הרשאה לחיוב חשבון. יש לציין שהסדר זה ניתן לתקופה השווה לתקופת רציפות ההפקדות האחרונה בקרן, ובכל מקרה לא יותר מ- 24 חודשים (כולל תקופת ארכת הביטוח).

למשל, אם הפקדתם לקרן הפנסיה במשך 12 חודשים, הכיסוי הביטוחי יישמר לתקופה של 5 חודשים (מתבצע באופן אוטומטי) ולאחר מכן תוכלו לבקש לשמור על הכיסוי לתקופה נוספת של עד 7 חודשים (יש להגיש בקשה יזומה לחברה המנהלת את קרן הפנסיה, וזאת לא יאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח).

 

לעומת זאת, אם הפקדתם ברציפות לקרן הפנסיה במשך 24 חודשים ומעלה, הכיסוי הביטוחי יישמר לתקופה של 24 חודשים לפי החלוקה של חמישה חודשי ארכת ביטוח אוטומטיים ולתקופה נוספת של 19 חודשים (במידה ותועבר בקשה לקרן הפנסיה). את הבקשה להסדר הריסק יש להגיש לקרן הפנסיה לפני תום חמשת החודשים של ארכת הביטוח האוטומטית.

 

לסיום, חשוב לזכור שתקופת חל"ת אין פירושה סיום יחסי עובד-מעביד, ועל אף הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה, אין זכאות למשיכת פיצויים ותגמולים. תקופת החל"ת עשויה להיות זמנית, אך הכספים שצברתם בקרן הפנסיה צפויים לשמש אתכם בעתיד לאחר הפרישה מעבודה ולכן יש חשיבות לשמירה עליהם.

 

הערות משפטיות: המידע נכון ליום פרסומו והוא מוגש כמידע כללי בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה ו/או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאמים לצרכי הלקוח. המידע כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, תקנון קרן הפנסיה ונהלי החברה המנהלת. אין במידע משום התחייבות להשגת תשואות. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

[1] בתקופה זו העובד אינו זכאי לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה), אך נשמרים יחסי עובד מעסיק וחובת הנאמנות של העובד כלפי המעסיק נשמרת (כגון איסור פגיעה באינטרסים, חובת סודיות).

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 24/08/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. 1. אין לראות במידע זה כמידע עובדתי שלם ו/או ממצה בהיבטים הכרוכים בניהול כספי פיצויים. 2. משיכה מקופת גמל להשקעה תתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. 3. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל ישולם מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. משיכת הכספים כקצבה לאחר גיל 60 פטורה מתשלום מס הכנסה על הקצבה. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת הכספים כקצבה ישירות מקופת גמל להשקעה, ולצורך קבלת קצבה ניתן להעביר את הכספים לקופה לקצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח) וזאת החל מגיל 60.