עושים סדר: כך תנצלו את ההטבות המגיעות לכם בחסכונות השונים

בעוד מספר חודשים השנה האזרחית תגיע לסיומה, וזהו זמן מתאים להוציא את הניירת מהמגירה, או להיכנס לאתרי החברות השונות ולבצע ריענון בכל מה שנוגע לחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלנו. מה חשוב לבדוק?

ריענון חסכונות פנסיוניים ופיננסיים. זוג עובר על חשבונות
אלטשולר שחם
|
15 אוגוסט, 2022

שנת 2022 תגיע לסיומה בעוד מספר חודשים, וזה בדיוק הזמן להיערך ולבצע מספר פעולות שיעזרו לכם להגדיל את החיסכון, ובמקביל גם להקטין את תשלום המס למדינה. אז איך עושים את זה ומהן ההטבות המרכזיות (ובהחלט לא היחידות) הקיימות?

 

להצטרפות לקרן פנסיה

 

הטבות מס בחסכונות הפנסיוניים לשכירים ועצמאים

החודשים הקרובים מהווים עבור עצמאים ושכירים הזדמנות מצוינת עבור לבדוק את האפשרות לנצל הטבות מס בחסכונות הפנסיוניים מטעם המדינה, ולהגדיל את החיסכון. בין אם אתם עצמאים בעל עסק או שכירים בעלי שכר לא מבוטח (כלומר שמקום העבודה מפקיד את ההפקדות הפנסיוניות שלכם רק עבור חלק מהשכר), בדקו את האפשרות לנצל את הטבות המס ולהגדיל את החיסכון.

 

עצמאים יכולים ליהנות משתי הטבות מס ייחודיות. הראשונה היא הטבת ניכוי, הידועה גם כ"הוצאה מוכרת". מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד בחיסכון הפנסיוני. הטבה נוספת היא זיכוי, או "החזר מס" – כלומר הקטנת המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה או לקופת הגמל. כדי לזכות בהטבות במלואן, צריך להפקיד שיעור מסוים מתוך ההכנסה, וכדי למצות את ההטבה ניתן להיוועץ ברואה חשבון או יועץ/ת מס.

 

גם שכירים יכולים ליהנות מהטבות מס, במקרים בהם ישנן תוספות לשכר כמו שווי רכב, שעות נוספות, בונוס וכדומה. במידה ועבור תוספות אלה לא מבוצעות הפקדות לחיסכון הפנסיוני מטעם המעסיק, העובד או העובדת יכולים לבצע הפקדות באופן יזום ולקבל בגינן הטבות שונות. ניתן ליהנות מהטבה מסוג זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (הפחתת סכום המס לתשלום) ואף מהטבת ניכוי.

 

כאמור, כדי ליהנות מהטבות אלה במלואן ולבדוק האם יש הכנסות המזכות בהטבות, ניתן לפנות לחשב/ת השכר או ליועץ/ת מס. שכירים יכולים לפנות למחלקת השכר במקום העבודה.  

 

הפקדה בקופת גמל להשקעה עד התקרה והגדלת החיסכון

קופת גמל להשקעה מאפשרת להפקיד בכל שנה סכום של כ-72 אלף שקלים, עבור כל ת.ז. מי שיבחר לפתוח כעת קופת גמל להשקעה או שיפקיד לקופה הקיימת עד התקרה האפשרית, יוכל להפקיד בתחילת שנת 2023 סכום נוסף עד לתקרה המקסימלית. בדרך זו, תוכלו לצבור בתוך זמן קצר סכום משמעותי אשר ייהנה גם מהתשואה בשוק ההון במקום שישכב בחשבון הבנק ללא ריבית. אם כבר פתחתם קופת גמל להשקעה, זה בדיוק הזמן להיכנס לאתר שבו היא מנוהלת, ולבדוק איזה סכום נותר לכם להפקיד עד לתקרה. אם אתם מעוניינים לפתוח קופת גמל להשקעה, תוכלו לעשות זאת כעת ולנצל, כאמור, את התקרה השנתית לשנת המס הנוכחית, ובחודש ינואר תוכלו להפקיד סכום נוסף עד לגובה התקרה השנתית.

 

להצטרפות לקופת גמל להשקעה

 

קיזוז רווחים והפסדים בשוק ההון

אם אתם סוחרים בשוק ההון, כדאי שתכירו את האפשרות לקזז הפסדים שנוצרו בשנה קלנדרית כתוצאה מפעילות זו. כדי לעשות זאת, יש לבקש מהבנק טופס 867, המפרט את הרווחים וההפסדים כתוצאה מפעילות בשוק ההון, וייתכן שעבור חלק מהם תהיו זכאים להחזר ממס הכנסה. חשוב לציין שלא ניתן להעביר הפסדים משנה לשנה, ולכן אם נוצרו הפסדים בשנה מסוימת, הם לא יקוזזו בשנה שלאחריה.

 

עדכון מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה

החודשים הקרובים  מהווים זמן טוב לעשות בדיקה קצרה ולוודא שמסלול ההשקעה בקרן הפנסיה תואם את גילכם ואת מצבכם האישי. כך למשל, אם אתם צעירים ויש עוד שנות חיסכון רבות לפניכם, ייתכן שנכון לכם לשקול הימצאות במסלול עם חשיפה גבוהה למניות, כדי למצות את פוטנציאל התשואה לאורך השנים. לחילופין, אם יש עוד מספר שנים מועט עד לפרישה המיוחלת, ייתכן שכדאי לכם לשקול מעבר למסלול סולידי יותר, על מנת לשמור על ערך החיסכון שצברתם לקראת היציאה לפנסיה. בכל מקרה, חשוב לדעת שמדינת ישראל מיישמת מודל תלוי גיל, המוכר יותר בשם המודל הצ'יליאני. על פי מודל זה נעשית התאמה בין גיל החוסכת או החוסך ובין רמת הסיכון בקרן הפנסיה. אם התחלתם לחסוך בקרן פנסיה אחרי ינואר 2016 ולא ביקשתם אחרת, סביר להניח שצורפתם אוטומטית למודל הצ'יליאני. גם אם אתם לא משויכים למודל הצ'יליאני, תוכלו להצטרף אליו על ידי פנייה לחברה שמנהלת את החיסכון הפנסיוני שלכם. בכל מקרה, זו ההזדמנות להיכנס לאתר החברה שמנהלת את קרן הפנסיה שלכם, לבדוק לאיזה מסלול אתם משויכים ולוודא שהוא אכן מתאים לכם.

 

בדיקת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה

בעת שינויים במצב המשפחתי או האישי, ובעיקר לאחר נישואין או התרחבות המשפחה - כדאי לשקול ביצוע עדכון של מוטבים (שארים) בחיסכון הפנסיוני. בנוסף, כדאי לבצע התאמה של מסלול הביטוח בקרן הפנסיה למצבכם האישי העדכני. כדי לבצע את השינויים בצורה המיטבית, יש מקום להיוועץ עם בעל/ת רישיון פנסיוני, שיסייעו לכם להתאים את מסלול הביטוח למצבכם בצורה טובה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.