רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

מספר קופה: 7799 | קוד קופה 513173393-00000000007797-7799-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2021

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  15 נובמבר 2016
 • יתרת נכסים
  5420548
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.12.2021

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2021
   • 2.49%
    לא סחיר
   • 97.51%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    21.16%
   • אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
    13.72%
   • מניות בארץ
    13.80%
   • מניות בחול
    43.28%
   • אחר
    8.04%
   • שווי נכסים
    100.00%
   חשיפה אפקטיבית למניות 104.91% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 90.63% **
  • 15.40%

   תשואה מצטברת מינואר עד דצמבר 2021

  • 15.40%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 1.2021 עד 12.2021

  • 15.49%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 1.2019 עד 12.2021

  • 6.39%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת לעיל בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה". החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.