רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול הלכה

מספר קופה: 1329 | מספר מסלול: 13212 | קוד קופה: 513173393-00000000001329-0000-00
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.05.2022 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה
 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ספטמבר 2020
 • יתרת נכסים
  2074
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.05.2022

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.05.2022
   • -5.48%
    לא סחיר
   • 105.48%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    8.87%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    15.98%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    25.56%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    1.15%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    0.03%
   • אחר
    0.00%
   • מניות בארץ
    6.25%
   • מניות בחו"ל
    42.17%
  • -7.37%

   תשואה מצטברת מינואר עד מאי 2022

  • 14.01%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2021

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.