האבולוציה של תעודות סל בישראל

כיצד התפתח שוק קרנות הסל הישראלי, ומהן המגמות האחרונות בשוק זה שיעזרו לכם לגוון את תיק ההשקעות שלכם

"כיצד התפתח שוק קרנות הסל הישראלי". מחשב עם גרף
אלטשולר שחם
|
20 אוקטובר, 2020

שוק ההון לא מפסיק להתחדש ולהתעדכן, אז נתחיל מהסוף: בסוף שנת 2018 חלה בישראל אחת הרפורמות המשמעותיות ביותר שידע שוק ההון במקומי – רפורמה בענף תעודות הסל. במסגרת הרפורמה הומרו תעודות הסל לקרנות סל. כבר בשנת 2019 החלו להיסחר בישראל קרנות סל זרות, ובכך איפשרו למשקיעים לסחור בהן גם בשקלים. למרות שבחו״ל נולדו תעודות הסל מתוך קרנות הסל – האחרונות נותרו פופולריות יותר. בישראל, צמחו קרנות הסל מתוך תעודות הסל אשר קדמו להן. משקיעים רבים נוטים בתקופות משבר להעדיף קרנות בניהול אקטיבי בתקווה שמנהלי ההשקעות המקצועיים יצליחו להכות את השוק דווקא בעת הזו. אך קרנות הסל ותעודות הסל מציעות גם הן חלופה אטרקטיבית למשקיעים בדמי ניהול נמוכים יחסית.

 

מהן תעודות סל ומתי נולדה תעודת הסל הראשונה בישראל?

תעודת סל היא התחייבות של הגוף שהנפיק את התעודה לספק רוכשי התעודה, דהיינו למשקיעים, תשואה בגובה התשואה של סל ניירות ערך אחריו עוקבת התעודה. המשמעות היא שתעודת סל היא מכשיר השקעה פסיבי המאפשר למשקיעים ליהנות בבת אחת מחשיפה לסל רחב של ניירות ערך, באופן שהמשקיע יכול לדעת בדיוק מה כלול בסל זה.

 

בישראל ניתן היה להנפיק תעודת סל העוקבת אחר מדד ידוע של מניות, כמו מדד תל אביב 35, או מדד אגרות חוב כמו מדד תל בונד 60, או תעודת סל העוקבת אחרי ענף כלכלי כמו ענף האנרגיה, התשתיות או הטכנולוגיה. תעודת הסל הראשונה הונפקה בישראל בשנת 2000 על מדד תל אביב 25 דאז. קרנות הסל הראשונות נולדו בקנדה ובארה״ב כמעט עשור קודם לכן, בראשית שנות ה-90.

 

הרפורמה בתעודות הסל

תעודות הסל נבנו כך שמשקיעים נתנו למנפיקי התעודה את כספם בתמורה להתחייבות לספק תשואה הצמודה במדויק לתשואת מדד כלשהו, מה שיצר סיכון משמעותי במקרה שהמנפיק התקשה לעמוד בהתחייבות זו. כדי לצמצם את הסיכון הובילה רשות ני״ע רפורמה בסוף שנת 2018 שגרמה להפיכת כל תעודות הסל לקרנות סל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, כך שתעודות הסל הפכו לקרנות נאמנות מבחינת המבנה המשפטי שלהן.

 

מהם ההבדלים בין תעודת סל לקרן סל?

תעודת סל וקרן סל עוקבות שתיהן אחרי סל ניירות ערך כלשהו באופן המחקה את הרכבו, כך שלא נדרש ניהול השקעות אקטיבי. בנוסף, שתיהן נסחרות באופן רציף לאורך כל שעות המסחר בבורסה, זאת בשונה מקרנות נאמנות רגילות הניתנות לרכישה/מכירה רק פעם אחת ביום. שתיהן גם מציעות דמי ניהול נמוכים יחסית לקרנות נאמנות הפועלות בניהול השקעות אקטיבי.

קרן סל היא קרן הפועלת בנאמנות, כלומר כספי המשקיעים מוגנים מכוח חוק השקעות בנאמנות. אחד ההבדלים המשמעותיים בין קרן סל לתעודת סל הוא שקרן סל אינה מתחייבת לספק תשואה מדויקת כמו של סל ניירות הערך שאליו צמודה הקרן, אלא מתחייבת לעשות את מיטב המאמצים להשיא למשקיעים תשואה דומה, ככל הניתן.

 

מהן קרנות הסל שעשו עליה, ובמה הן שונות מקרנות הסל המקומיות?

בישראל מונפקות כיום קרוב ל-600 קרנות סל העוקבות אחר מדדים וענפים שונים, בניהן גם 25 קרנות סל זרות של בית ההשקעות הגדול בעולם BlackRock, המנהל נכסים בשווי של כ-7 טריליון דולר. ל-BlackRock מגוון רחב של כלי השקעה וקרנות הסל הזרות שלה, המונפקות דרך החברה הבת iShares באירלנד, כבר רשומות למסחר במקביל בבורסות ב-70 מדינות ברחבי העולם. קרנות סל זרות אלו מאפשרות לראשונה להשקיע בקרן סל זרה העוקבת אחר מדדים וענפים זרים בשקלים ובדמי ניהול נמוכים מהנהוג בשוק הקרנות הישראלי. השקעה בקרן סל זרה בשקלים מצמצמת את החשיפה להשפעות שינויים בערך המטבע הזר בו פועלת הקרן. חלק מקרנות זרות אלה אף מנגישות לראשונה חשיפה מבוזרת למדדים נבחרים, שלא משמשים מדדי בסיס בקרנות סל ישראליות אחרות.

 

קרנות הסל הישראליות כוללות קרנות העוקבות אחר מדדים וענפים ישראליים וקרנות העוקבות אחר מדדים וענפים זרים או גלובליים. הקרנות הישראליות העוקבות אחר מדדים מקומיים משקיעות למעשה בנכסי הבסיס עצמם, בשיעור זהה לשיעור שלהם במדד הבסיס של הקרן. למשל, קרן סל העוקבת אחר מדד ת״א 35 תחזיק במניות כל 35 החברות הכלולות במדד בחלקים זהים לחלקם במדד.

 

מנגד, קרנות הסל הישראליות המחקות מדדים זרים, מסתפקות לרוב באחזקה של חוזים עתידיים ונגזרים אחרים על מדד הבסיס של הקרן. הקרן מגלגלת ומחליפה חוזים עתידיים אלו בתדירות גבוהה כדי לשמור על יחס מדויק בין רכיבי מדד הבסיס. אחזקה מתגלגלת זו של חוזים עתידיים מקלה על הקרן לחקות באופן כמעט מדויק את מדד הבסיס – אך היא גם עשויה לחשוף את המשקיעים לסיכון של היווצרות פערים בין ערך החוזה העתידי לערך הנוכחי של נכס הבסיס עצמו. לעתים, כפי שהתרחש גם בחודשים האחרונים בקרנות סל העוקבות אחר שוק הנפט, פערים אלה עלולים ליצור עיוות זמני בתשואת קרן הסל ביחס לתשואת מדד הבסיס עצמו. עיוות זה שימש כטיעון נגד מוצרי השקעה פסיביים בידי תומכי ההשקעות האקטיביות.

 

בקרנות הסל הזרות שנסחרות כעת בישראל לעומת זאת, מוחזקים נכסי הבסיס עצמם בשיעור שווה לשיעורם במדד, כפי שעושות הקרנות הישראליות העוקבות אחר מדדים מקומיים. כך נמנע הסיכון לעיוותי מחיר כאלה.

 

לסיכום, קרנות הסל שהחליפו את תעודות הסל בישראל מאפשרות למשקיעים להיחשף בצורה רחבה למגוון רחב של מדדים וענפים בפיזור גיאוגרפי ובעלות נמוכה. קרנות הסל הזרות מבית BlackRock מאפשרות לכם להשלים את תיק ההשקעות שלכם בקרנות המחזיקות ישירות בנכסי הבסיס בשקלים, תוך צמצום החשיפה להפרשי מט״ח.

 

מוכנים להשקיע? נשמח לחזור אליכם עם כל הפרטים על קרנות ההשקעה של אלטשולר שחם

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.