המגזין

חיסכון ארוך טווח

חיסכון לפרק זמן ממושך, במהלכו מושקע הכסף ברציפות באפיק השקעות מניב בשוק ההון או בשוק הריאלי.