עצמאים, זוהי הזדמנות לבצע הפקדות סוף שנה במוצרים הפנסיוניים

שנת 2023 כמעט מגיעה לסיומה, ועל אף התקופה המורכבת שאנו נמצאים בה, זו הזדמנות לבצע את הפקדות סוף השנה במוצרי הגמל והפנסיה כדי לממש זכאות לקבלת הטבות מס שונות.[1] איך תדעו האם אתם חייבים להפקיד, ובאיזה סכום? ומהו גובה הטבות המס השונות? הנה כל מה שחשוב לדעת

"שנת 2021 כמעט מסתיימת, וכדי לנצל את הטבות המס מהמדינה כדאי למהר ולהפקיד לקרן הפנסיה, לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות". שעון חול
04 דצמבר, 2023

אם גם לכם יש עסק עצמאי שאתם מנהלים, סביר להניח שעניין הפקדות סוף השנה מוכר לכם. עצמאים רבים לא מבצעים הפקדה שוטפת לחיסכון פנסיוני אלא ממתינים בדרך כלל לרבעון האחרון של השנה כדי לבחון את גובה ההכנסה השנתית, ולהבין כמה עליהם להפקיד. מינואר 2017 חלה חובת הפקדה על עצמאים באחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני:  קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.[2]

סוף השנה הוא גם הזדמנות להגדיל הפקדות בחסכונות הפנסיוניים מעבר למינימום הנדרש מבחינת החוק, ולמקסם את הטבות המס הייחודיות לציבור העצמאים, אשר יכולות להגיע לאלפי שקלים. כך ניתן להשיג שני יתרונות משמעותיים: הגדלת החיסכון המצטבר לפנסיה, תוך ניצול הטבות מס שמעניקה המדינה. שימו לב, כדי שתהיו זכאים להטבות המס, את ההפקדות יש לבצע לפני ששנת המס הנוכחית  מסתיימת, כלומר לפני ה- 31 בדצמבר 2023.

 

האם חלה עליכם חובת הפקדה לחיסכון הפנסיוני?

 

כל עצמאית או עצמאי בגילאים 21 עד 60 שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד עם ותק של חצי שנה לפחות, מחויבים להפקיד לחיסכון הפנסיוני. חובה זו אינה חלה על עצמאים שנולדו לפני 31/12/1961. אי הפקדה לחיסכון פנסיוני כחוק, עלולה לגרור דרישה לתשלום קנס בגובה 500 ₪ עבור שנת המס הרלוונטית.

כמה צריך להפקיד? גובה ההפקדה הוא נגזרת של ההכנסה השנתית החייבת, כאשר החישוב נעשה בשתי מדרגות, על פי השכר הממוצע במשק (142,440 ש"ח בשנה)[3]:

 

המדרגה הראשונה הינה גובה ההכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק. בעבור חלק זה יש להפקיד שיעור של 4.45% מההכנסה.

 

המדרגה השנייה הינה ההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע במשק. בעבור חלק זה יש להפקיד שיעור של 12.55% מההכנסה.

עבור הכנסות הגבוהות מסכום של 142,440 ש"ח בשנה, לא חלה חובת הפקדה.

 

הטבות מס משמעותיות שעשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים

 

מעבר לחשיבות ההפקדות לחיסכון פנסיוני שיהווה מקור הכנסה לאחר הפרישה, עצמאים יכולים ליהנות משתי הטבות מס ייחודיות שמעניקה המדינה:

 

  1. הטבת ניכוי מס – הטבה זו מוכרת היטב בשם "הוצאה מוכרת". מס הכנסה למעשה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד בחסכון הפנסיוני. המשמעות היא שעל חלק מההכנסה ניתן פטור מתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי ההטבה תלוי בשיעור המס השולי שמשלמים העצמאית או העצמאי.
  2. הטבת זיכוי מס – הטבה זו מוכרת בשם "החזר מס". המשמעות היא הקטנת גובה המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה או לקופת הגמל. ההטבה זו (בשיעור של 35%) הינה קבועה ואינה תלויה בשיעור המס השולי.

ההפקדה המרבית שניתן לבצע על מנת לזכות במלוא הטבות המס, הינה בשיעור של 16.5% מההכנסה השנתית המזכה[4], עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של  225,600₪. החלוקה היא 11% לניכוי ו-5.5% לזיכוי[5].

 

הסכומים שיש להפקיד כדי ליהנות מהטבות המס המקסימליות5

 

 

ניכוי 11%

(סכום שיוכר כהוצאה)​           

זיכוי 5.5%

(זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה)​           

סה"כ

כמה צריך להפקיד?

 

24,816 ₪        

12,408 ₪        

37,224​ ₪

מהו סכום הטבת המס?

11,663 ₪        

4,343​ ₪          

16,006​ ₪

*הסכומים מעוגלים

 

[1] לזכאים להטבות המס בהתאם להוראות הדין

[2] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016

[3]  השכר הממוצע במשק לשנת 2023 הינו 11,870 ש"ח בחודש.

[4] הכנסה מזכה והגדרות ההכנסה לגביה ניתן להפקיד וליהנות מהטבות המס מוגדרות בס' 47 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").  

[5] הסכומים המוצגים עבור יחיד המוגדר "עמית מוטב" (כהגדרתו בפקודת מס הכנסה) אשר הפקיד לחיסכון פנסיוני בשנה כנגד הכנסתו ברובד הראשון (112,800 ₪), לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק (הפקדה בסך 22,790 ₪), ועל כן, על מנת להיות מוגדר כעמית מוטב יש להפקיד בנוסף את הסכום המהווה השלמה בין 16.5% מהכנסת העצמאי ברובד הראשון (18,612 ₪) וכ-16% מהשכר הממוצע במשק. סכום ההשלמה בסך 4,178 ₪  אינו מזכה בהטבת מס אולם נדרש לצורך קבלת מלוא הטבות המס. הטבת הניכוי חושבה לפי הנחת מס שולי 47%, הטבת הזיכוי לפי שיעור של 35%. יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). שווי ההטבה חושב רק לגבי מס הכנסה. הנתונים להמחשה בלבד.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות:

המידע המפורט לעיל הוא חומר מסייע בלבד, מעודכן לשנת 2023, ואין בו לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת, ואין בו כדי למצות ו/או להוות תחליף להוראות החוק, תקנון קופת הגמל ונהלי החברה, כפי שיהיו ו/או יעודכנו מעת לעת, ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע משום התחייבות להשגת תשואות. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.