עצמאים, למה אתם מחכים? יש המון הטבות שמחכות לכם בחסכונות הפנסיוניים לקראת סוף השנה

שנת 2021 כמעט מסתיימת, וכדי לנצל את הטבות המס מהמדינה כדאי למהר ולהפקיד לקרן הפנסיה, לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות. כמה אתם מחויבים להפקיד ואיזה סכומים יעניקו לכם הטבות מס אטרקטיביות במיוחד

"שנת 2021 כמעט מסתיימת, וכדי לנצל את הטבות המס מהמדינה כדאי למהר ולהפקיד לקרן הפנסיה, לקופת הגמל ולקרן ההשתלמות". שעון חול
יניב ברגר
|
28 אוקטובר, 2021

תפריט משנה

להלן תמלול הסרטון:

עצמאים רבים מכירים את הנוהל של הפקדות בסוף השנה, מאחר וחלקם לא מפקידים באופן שוטף במהלך השנה אלא רק בסופה. בוא נעשה סדר – כמה עצמאים צריכים להפקיד לחיסכון פנסיוני לפי חוק?

שלום אלון, נכון מאוד. רוב העצמאים באמת לא מפקידים לחיסכון פנסיוני באופן שוטף, אלא ממתינים לחודשים האחרונים של השנה כדי לסכם את ההכנסה השנתית שלהם ולגזור ממנה את הסכום שעליהם להפקיד. מינואר 2017, המדינה מחייבת עצמאים* להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני לגיל הפרישה בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. עצמאים שלא יפקידו כחוק, עלולים לקבל דרישה לתשלום קנס בגובה 500 ₪ עבור שנת המס הרלוונטית. אז כמה צריך להפקיד? סכום ההפקדה נגזר מגובה ההכנסה השנתית. עבור הכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45% מההכנסה. עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע - יש להפקיד 12.55% מההכנסה.

 

יניב, מאילו הטבות מס יכולים ליהנות עצמאים שמפקידים לקרן הפנסיה או לקופת הגמל?

סוף השנה מאפשר לעצמאים ליהנות מהטבות מס ייחודיות, שעשויות להגיע לאלפי שקלים. שימו לב, כדי לנצל את מלוא הטבות המס יש לבצע את ההפקדות לפני ששנת המס הנוכחית מסתיימת, כלומר לפני ה-31 בדצמבר. המדינה מעניקה לעצמאים עבור ההפקדות שתי הטבות מס ייחודיות. הראשונה היא הטבת ניכוי, הידועה גם כ"הוצאה מוכרת". מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד בחיסכון הפנסיוני. הטבה נוספת היא זיכוי, או "החזר מס". משמעותה הקטנת המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה או לקופת הגמל. כדי לזכות במלוא הטבות המס, יש להפקיד בשיעור מסוים מההכנסה, ועל כך ניתן להתייעץ עם רואה החשבון.

 

ולסיום, מה לגבי קרן ההשתלמות, גם שם ניתן ליהנות מהטבות מס.

בוודאי. עצמאים המפקידים לקרן השתלמות יכולים ליהנות מהטבה כפולה: פעם אחת כהוצאה מוכרת על חלק מההפקדות, ופעם נוספת בעת משיכת כספים כדין. קרן ההשתלמות מעניקה פטור ממס רווח הון על הפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 18,480 שקלים. כדי למקסם את ההטבות המגיעות לכם, גם כאן כדאי להתייעץ עם רואה החשבון שלכם שיסייע לכם.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 28/10/2021 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. *למעט עצמאיים עם עסק הפועל מתחת לחצי שנה, או שעברו את גיל 60.