רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי – מדדי מניות

מספר קופה: 1328 | מספר מסלול: 13819 | קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.03.2024 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

לצפייה בתעודת הכשרות של תשואה כהלכה לחץ כאן

לצפייה בתעודת הכשרות של מכון כת"ר לחץ כאן

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים

לצפייה בדו"חות כספיים

מערכת הכללים לברור ויישוב תביעות

לצפייה בתקנון הקופה

 

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 אפריל 2022
 • יתרת נכסים
  307647
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.03.2024

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.03.2024
   • 25.06%
    לא סחיר
   • 74.94%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    38.23%
   • אג"ח ממשלתיות מיועדות
    25.57%
   • אחר
    0.00%
   • מניות בחו"ל
    36.20%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 63.34% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 63.34%
  • 8.44%

   תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2024

  • 22.54%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2023 עד 3.2024

  • 16.52%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).  התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.  אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.  אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.