צריכים להשתמש בכסף נזיל שחסכתם? הכירו עוד אפשרות

כולנו מבינים היום יותר מתמיד שחשוב לשמור על כספים שצברנו ליום סגריר או לטווח הארוך. אם חסכתם כסף בקרן ההשתלמות או בקופת הגמל ואתם חושבים למשוך אותם – כדאי לכם לחשוב שוב ולבדוק אפשרות של לקיחת הלוואה במקום

"כולנו מבינים היום יותר מתמיד שחשוב לשמור על כספים שצברנו ליום סגריר או לטווח הארוך. אם חסכתם כסף בקרן ההשתלמות או בקופת הגמל ואתם חושבים למשוך אותם – כדאי לכם לחשוב שוב ולבדוק אפשרות של לקיחת הלוואה במקום". תמונה של בחורה מול מסך מחשב
שמרית ניר - בסון
|
30 דצמבר, 2021

תפריט משנה

להלן תמלול הסרטון:

מדוע רצוי לשקול לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות או קופת הגמל, ולא למשוך את החיסכון?

שלום זוהר, בשנים האחרונות ישנה התעוררות מצד חוסכים רבים לנושא של שמירה על כספים הנצברים במכשירי החיסכון השונים. מרבית מכשירי החיסכון מעניקים הטבות מס, חלקן ייחודיות ומשתלמות במיוחד, ומשיכת הכספים יכולה למנוע מהחוסכים את האפשרות לזכות בהן. לכן במקרים בהם יש צורך מידי בכספים ואין מקורות הכנסה חלופיים, אחת האפשרויות היא לקיחת הלוואה על חשבון הכספים שנצברו, ולהחזירם בסוף התקופה בהתאם לסוג ההלוואה שנבחר. כך, אפשר ליהנות משני העולמות, מצד אחד לשמור על כספי החיסכון שימשיכו להיות מושקעים בשוק ההון, לצבור ריבית - וגם ריבית דה ריבית - ובמקביל להשתמש בכספי ההלוואה לכל מטרה. אם למשל לקחתם הלוואה של 100 אלף שקלים, הכסף שלכם בקופה ממשיך לצבור תשואה בפועל. לשם המחשה, התשואה השנתית הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחמש השנים האחרונות עמדה על 6.7%.

 

שמרית, אז אני מבינה שאפשר להמשיך ליהנות מתשואה משמעותית לאורך השנים לצד ההלוואה. ומה לגבי גובה ההחזר של ההלוואה?

אז נגעת בנושא חשוב ומשמעותי. מצד אחד אנחנו ממשיכים ליהנות מתשואה לאורך השנים, ומן הצד השני צריך להבין מהם תנאי ההחזר של ההלוואה. ההלוואות על חשבון כספי חיסכון ניתנות לרוב בתנאים אטרקטיביים במיוחד, ביחס לתנאי הלוואות מגופים אחרים כמו בנקים או חברות אשראי. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שההלוואות הללו נחשבות לבטוחות יחסית, שכן הכספים שצברתם בקופה משמשים כבטוחה להחזר ההלוואה. כלומר, הסיכון לאי פירעון הוא נמוך, ולכן גם הריבית שנגבית נמוכה בהתאם. גובה הריבית של ההלוואה משתנה מגוף לגוף, ובאלטשולר שחם למשל, הוא עומד בימים אלו על פריים מינוס חצי, כלומר 1.1%. בנוסף, ההלוואה ניתנת בעבור כספים נזילים בלבד, במוצרי גמל והשתלמות עד לגובה של 78% מסך הכספים שנצברו בקופה.

 

ולסיום, איך עובד תהליך לקיחת ההלוואה?

כיום, ישנן חברות שמאפשרות לקחת הלוואה בהליך דיגיטלי מהיר ופשוט. כחלק מהתהליך הדיגיטלי באזור האישי מתבצעת בדיקת זכאות להלוואה. במידה וישנה זכאות, התהליך מתחיל ומתבצע כולו ללא צורך בהמתנה לנציגי שירות. במסגרת התהליך ניתן לבחור את הסכום הרצוי, סוג ההלוואה ותקופת ההלוואה. בהתאם לפרטים שמולאו, המערכת מציגה את פירוט ההחזר החודשי הצפוי, או את סכום ההחזר הכולל בסוף התקופה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 30/12/2021 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.