אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה

מספר קופה: 11328 | קוד קופה 513173393-00000000011324-11328-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.05.2022

אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יושקעו בכפוף  להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד*.

לפתיחת קופת חיסכון לכל ילד, יש לפנות לאתר ביטוח לאומי. לאתר לחצו כאן>>

 • לצפייה בתעודת הכשרות לחץ כאן
 • לצפייה בתעודת הכשרות של מכון כת"ר לחץ כאן
 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2017
 • יתרת נכסים
  559549
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.05.2022

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.05.2022
   • 8.25%
    לא סחיר
   • 91.75%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    18.95%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    14.00%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    36.40%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    1.79%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    2.30%
   • מניות בארץ
    4.41%
   • מניות בחו"ל
    14.85%
   • אחר
    5.75%
   • הלוואות בחו"ל
    1.35%
   • הלוואות בארץ
    0.20%
   חשיפה אפקטיבית למניות 55.55% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 51.06% **
  • -7.82%

   תשואה מצטברת מינואר עד מאי 2022

  • -4.98%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 6.2021 עד 5.2022

  • 4.30%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 6.2019 עד 5.2022

  • 4.18%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 6.2017 עד 5.2022

  • 0.49

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 6.2017 עד 5.2022

  • 9.04%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2021

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי ** המסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס להוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים • הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח