מידע כללי ורגולציה

שם החברה:

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ח.פ. 513173393

רחוב הברזל 19א תל אביב 6971026

 

תחום פעילות:

ניהול ושיווק קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים וקרנות פנסיה.

 

בעלי שליטה ובעלי מניות עיקריים:

אלטשולר שחם פיננסיים בע"מ

ח.צ. 516508603

רחוב הברזל 19א תל אביב 6971026

 

שעות פעילות: א-ה (בימי עבודה של החברה), בין השעות 8:00 – 16:00.

טלפון: 073-2331500 או 5054*

פקס: 073-2462700

דואר אלקטרוני: sherut@altshul.co.il

 

חברי דירקטוריון:

יאיר לוינשטיין - יו"ר דירקטוריון; רו"ח, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה. כיהן כמנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ החל משנת 2009 עד שנת 2022, משמש כמנכ"ל וכדירקטור בחברות שונות.

טל ורדי – דב"ת, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת תגמול וועדת איתור: בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. יועץ עצמאי לניהול סיכונים לחברות שונות במשק.

שי דתיקה - דב"ת; חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת תגמול, יו"ר ועדת ניהול סיכונים, ועדת איתור וחבר ועדת השקעות: בעל תואר ראשון במדעים מדויקים מאוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שני במנהל עסקים ומימון מ- Manchester Business School, מנכ"ל חברות מובילות בתחום הפיננסי והטכנולוגי ובנוסף מתפקד כחבר הנהלה פעיל בחברות סטארט אפ טכנולוגיות בהן הוא משקיע.

אהוד נחתומי - דב"ת; חבר ועדת תגמול, ועדת ביקורת, ועדת איתור וועדת ניהול סיכונים: בעל תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה ובעל תואר שני בכלכלה (התמחות במסחר בינלאומי) ובמנהל עסקים (התמחות במימון) מהאוניברסיטה העברית ירושלים. בעלים ומנכ"ל של חברת אהוד נחתומי- יעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ.

קובי רוזין - דב"ת; חבר ועדת תגמול, יו"ר ועדת ביקורת וועדת איתור: בעל תואר ראשון בכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים MBA, כיהן משנת 1993 במגוון תפקידים בכירים בשוק ההון, הפנסיה והגמל ומכהן כבעלים ומנכ"ל של חברת ייעוץ קובי רוזין ניהול ויעוץ (2015) בע״מ.

רן שחם – דירקטור; בוגר תואר שני במימון, מברוך קולג', ניו-יורק ותואר ראשון בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית בתל-אביב. כיהן משנת 2000 כאנליסט וכעת מכהן כמנכ"ל משותף בחברת אלטשולר שחם בע"מ.

דפנה בסה - דירקטורית; חברת ועדת ניהול סיכונים: בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים. מכהנת כמנהלת תחום ניהול תיקים בחברת אלטשולר שחם בע"מ.

 

ועדות הדירקטוריון:

ועדת השקעות - מתכנסת אחת לשבועיים. חברי ועדה: טל ורדי, שי דתיקה, זיו גיל.

ועדת אשראי פנימית – מתכנסת בהתאם לנדרש בדין. חברי הועדה: צביקה פרל, שרון אדיב, רונן נקר.

ועדת ביקורת - מתכנסת בהתאם לנדרש בדין. חברי הועדה: קובי רוזין, טל ורדי, שי דתיקה, אהוד נחתומי.

ועדת תגמול - מתכנסת בהתאם לצורך. חברי הועדה: קובי רוזין, טל ורדי, שי דתיקה, אהוד נחתומי.

ועדת ניהול סיכונים - מתכנסת פעמיים בשנה. חברי הועדה: שי דתיקה, אודי נחתומי ודפנה בסה.

ועדת איתור - מתכנסת בהתאם לצורך. חברי הועדה: קובי רוזין, טל ורדי, שי דתיקה, אהוד נחתומי.

 

שמות נושאי משרה / חברי ההנהלה הבכירה:

מנכ"ל: ענת כנפו תבור

סמנכ"ל מטה ותפעול: יפעת פורת

סמנכ"ל שירות: טלי רם שפירא

סמנכ"ל מכירות: לילך הירשהורן

סמנכ"ל מקצועי: עומר בן יאיר

מנהל כספים: ארז יפת

מנהל פרויקטים: בני קלפטש

מבקר פנים: רו"ח שי אהרוני

מנהל סיכונים: יובל דרור

אקטואר קרנות הפנסיה: ישעיהו אורזיצר

 

רו"ח מבקר: 

רו"ח חברה מנהלת: משרד קוסט פורר גבאי את קסירר – נרם אבו חייט.

רו"ח קופות גמל וקרנות פנסיה: משרד קוסט פורר גבאי את קסירר – יעל אסף לגזיאל.

 

אמנת שירות

תרשים מבנה אחזקות

רשימת צדדים קשורים

דוחות כספיים - חברה לניהול קופות גמל

דוחות כספיים - אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

חוק שכר שווה - 2022

רשימת נכסים מאוחד עבור כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה

מסגרת כללית של היערכות לזיהוי וטיפול בחובות בעייתיים

דו"ח חודשי על השתתפות מנהל קופה באסיפות כלליות של תאגיד

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

מדיניות תגמול נושאי משרה

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

פניות הציבור

הודעה על מיזוג קופות גמל בניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2013 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2014 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2015 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2016 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2017 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2018 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2019 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2020 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2021 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2022 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

איסוף מידע סטטיסטי לשנת 2023 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

דו"ח שנתי בנושא אזרחים ותיקים - 2023

נהלי עבודה חתימה גרפית ממוחשבת

מידע בדבר כספים ללא דורש

פרטים אודות חשבונות שאותרו באמצעות ממשק אינטרנטי- הליך בדיקת הזכאות המלא

היתר עסקה גמל ופנסיה

היתר עסקה בד"צ

היתר עסקה - גלאט - הון

תעודת הכשרות תשואה כהלכה

תעודת הכשרות של מכון כת"ר

תעודת כשרות בד"צ - קופות גמל

תעודת כשרות בד"צ - קרנות השתלמות

תעודת כשרות בד"צ - קופות גמל להשקעה

תעודת כשרות גלאט - הון - קופת גמל הלכה

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-8)

הסדר פשרה ת"צ- 13356-08-17 לגבי העלאת דמי ניהול לעמיתי המשיבה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בת"צ 10890-05-19

הסדר פשרה בת"צ 10890-05-19

תפריט משנה