רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

מספר קופה: 12256 | קוד קופה 513173393-00000000001093-12256-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.05.2022

אופי מדיניות השקעה:  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד*.
 • לצפייה בתעודת הכשרות של מכון כת"ר לחץ כאן
 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  02 יולי 2018
 • יתרת נכסים
  329181
  (באלפי ש''ח) נכון ל -31.05.2022

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.05.2022
   • 5.16%
    לא סחיר
   • 94.84%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    17.61%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    16.10%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    38.84%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    1.23%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    1.10%
   • מניות בארץ
    2.58%
   • מניות בחו"ל
    16.54%
   • אחר
    5.01%
   • הלוואות בחו"ל
    0.78%
   • הלוואות בארץ
    0.21%
   חשיפה אפקטיבית למניות 57.23% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 53.19% **
  • -7.67%

   תשואה מצטברת מינואר עד מאי 2022

  • -4.93%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 6.2021 עד 5.2022

  • 8.29%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2021

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *המסלול קיבל את אישור 'תשואה כהלכה ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה'. **מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת לעיל בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה". החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). מסלול ההשקעה עדיין אינו עומד בתנאים לפרסום תשואה.   התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.