רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה: 1328 | מספר מסלול: 9759 | קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה-30.04.2024 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות , בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2016
 • יתרת נכסים
  1629116
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 30.04.2024

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה-30.04.2024
   • 32.90%
    לא סחיר
   • 67.10%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    17.93%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    29.24%
   • אג"ח ממשלתיות מיועדות
    32.60%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    2.61%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    1.69%
   • אחר
    0.00%
   • הלוואות בחו"ל
    1.11%
   • מניות בארץ
    4.60%
   • מניות בחו"ל
    5.66%
   • הלוואות בארץ
    0.99%
   • אג"ח ממשלתי בחו"ל
    3.56%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 23.30% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 18.51%
  • 2.48%

   תשואה מצטברת מינואר עד אפריל 2024

  • 8.34%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 5.2023 עד 4.2024

  • 3.90%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 5.2021 עד 4.2024

  • 5.32%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 5.2019 עד 4.2024

  • 0.80

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 5.2019 עד 4.2024

  • 9.41%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

**הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. ^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.