השקעה במניות לטווח קצר: חכמה בטווח הארוך?

משקיעים מנוסים מבינים שהשקעה לטווח ארוך במקרים מסוימים עשויה להיות יותר משתלמת ויכולה לאפשר לנו להגדיל את הסיכון לצד הגדלת הפוטנציאל להשיג תשואה משמעותית לאורך זמן. אם בכל זאת אתם שוקלים להשקיע לטווח זמן קצר כדאי שתכירו את האפשרויות העומדות לרשותכם ובעיקר ממה כדאי להיזהר

"אם אתם שוקלים להשקיע לטווח זמן קצר כדאי שתכירו את האפשרויות העומדות לרשותכם". שעון עצר עם כסף
אלטשולר שחם
|
01 נובמבר, 2020

תקופות של אי-ודאות ותנודתיות גבוהה בשוקי ההון גורמות למשקיעים רבים לחפש פתרונות מהירים לשמור על ערך הכסף ואולי אף להרוויח כסף. כאשר המסכים בבורסה אדומים, משקיעים רבים החוששים מהפסדים לעיתים נוקטים בפעולות אימפולסיביות ומבצעים משיכה של הכסף או מעבירים אותו לאפיקי השקעה סולידיים בניסיון לשמור על ערך הכסף בטווח הקצר.

 

מהם אפיקי ההשקעה לטווח הקצר ומה חשוב לבדוק לפני שמשקיעים בהם?

יש מי שמחפשים דרך להשיג רווחים מהירים כדי לפצות על הפסדים או על ירידה בהכנסות אחרות ופונים להשקעה במניות לטווח קצר, בלי לבנות הרכב השקעות שמותאם לצרכים ולמטרות שלהם. מחקרים מראים שוב ושוב כי היסטורית, שוק ההון הוא אפיק ההשקעה בעל תוחלת התשואה הגבוהה ביותר בטווח הארוך. עם זאת, בהשקעה לטווח הקצר אנחנו עלולים בהחלט להיקלע לתקופות של משברים או של ירידות בשווקים וחשוב לנהוג בזהירות ובאחריות כדי להימנע מהפסדים משמעותיים. אז אילו אפיקי השקעה לטווח קצר ישנם בדיוק, מה מאפיין אותם ומה מומלץ לבחון לפני?

 

מק״מ

מק״מ, או מלווה קצר מועד, הוא מעין אגרת חוב שמנפיקה הממשלה מדי חודש למשך שנה אחת. רכישת המק״מ ומכירתו כרוכים בדרך כלל בעמלת קניה ומכירה – אך מדובר בעמלה נמוכה יותר מזו שחלה על קניה ומכירה של ניירות ערך אחרים. אם תחזיקו את המק״מ עד למועד הפירעון שלו תוכלו לקבל שקל אחד על כל איגרת שיש בידיכם. המק״מ נסחר בשוק ההון באופן רציף כך שניתן למכור ולקנות מק״מ בכל עת במחיר השוק שנקבע בהתאם להיצע ולביקוש. מאחר שהסבירות לכך שממשלת ישראל תתקשה לשלם לכם את ערכו של המק״מ היא נמוכה, מק"מ הוא אפיק השקעה שנושא סיכון נמוך ולכן הוא נסחר לרוב במחיר קרוב מאוד ל-100 אגורות (שקל אחד) לאיגרת. בהתאם, גם הרווח שיתקבל מהשקעה במק״מ יהיה נמוך יחסית. על הרווח שיושג (ככל שיושג) תידרשו לשלם גם מס רווחי הון בשיעור של 15%, ללא קשר לעליית מדד המחירים לצרכן. כל המאפיינים הללו הופכים את המק״מ לאפיק השקעה שדומה מאוד לפקדון, אשר מניב תשואה נמוכה מאוד ולעיתים אף לא שומר על ערך הכסף לאורך זמן.

 

מסחר יומי

מסחר יומי הוא אמנם לא אפיק השקעה לטווח קצר אלא שיטת מסחר, אך מאחר שמשקיעים רבים מבלבלים בין השניים ונוטים לראות במסחר יומי שיטה להשגת רווחים מהירים – בחרנו להרחיב את ההסבר בנושא.

 

בשיטת המסחר היומי מנסים משקיעים לבצע מכירה וקניית מניות וכן ניירות ערך אחרים, בטווח זמן של שעות ולעתים אף כמה דקות ושניות. זוהי גישה שמנסה להיעזר בחישובים טכניים שונים כדי לנסות ולחזות שינויים מהירים בערך המניות ולהרוויח מהם כסף.

 

בהשקעה לטווח הבינוני והארוך אנחנו מנסים לצפות את המגמות בשוק בו פועלת החברה בה השקענו, או את התוצאות העסקיות של החברה עצמה, בהתאם למידע הקיים על התנהלותה. בהשקעה לטווח קצר לעומת זאת אנו מנסים בעצם לזהות שינויים מהירים שעשויים להתרחש בשוקי ההון מדי יום, או כתוצאה מהחלטות השקעה של משקיעים בעלי אחזקות משמעותיות בחברה. שינויים אלה בטווח הקצר קשים הרבה יותר לחיזוי מאותן מגמות ארוכות טווח המשמשות אותנו בניתוח ההתפתחויות הצפויות בשווקים לאורך זמן.

 

חשוב לשים לב, שכל קנייה ומכירה של ניירות ערך כרוכה בתשלום עמלות, שעשויות להיות משמעותיות אם אתם משקיעים סכומים קטנים בכל פעם.

 

מעבר לקושי לחזות בצורה מדויקת את השינויים בערך המניות בטווחי זמן כה קצרים על בסיס נוסחאות מתמטיות בלבד וללא היכרות מעמיקה עם החברות ועם השוק בכללותו, חשוב להבין כי שיטת השקעה כזו כרוכה בסיכון גבוה מעצם ההשקעה בנייר בודד לטווח זמן כה קצר. המסחר בניירות ערך היום נגיש וזמין לכל אחד מהמחשב הביתי, אך חשוב לעשות זאת בזהירות ובאחריות. מנגד, מנהלי השקעות מקצועיים לרוב משקיעים במחשבה לטווח הארוך עם אסטרטגיה מסודרת ומתוכננת.

 

פקדונות שקליים

פקדונות שקליים הם אותם פקדונות שניתן לפתוח בבנק ולעיתים אף מכונים פק״מ (פקדון קצר מועד). הפקדונות בבנק מוצעים לטווחי זמן שונים מפקדון יומי מתחדש ועד פקדונות לתקופה של כמה שנים.

 

בעת ההפקדה לפיקדון, הבנק יציע לכם ריבית שתוכלו לקבל בתום תקופת הפקדון. ריבית זו משקפת למעשה את התשואה שהבנק צופה שיוכל לקבל על הכסף שלכם במהלך התקופה, בקיזוז הרווח שהבנק שומר לעצמו. הריבית שניתנת בעבור פיקדונות נגזרת מהריבית ששוררת במשק, ולכן בשנים האחרונות לאור סביבת הריבית הנמוכה, הריבית שמציעים הבנקים עבור הפיקדונות נמוכה מאוד. הריביות על פיקדונות לרוב יהיו נקובות כשיעור הצמוד לריבית הפריים או למדד המחירים לצרכן. כך, אם ריבית הפריים או המדד ישתנו לאורך התקופה בה הכסף נמצא בפיקדון, גם הריבית שתקבלו בעת הפירעון תשתנה בהתאם. במהלך תקופת הפקדון לא ניתן למשוך את הכסף כלל, אלא רק בתחנות היציאה במהלך התקופה, אם נקבעו כאלה. בדרך כלל, הריביות על הפקדון יהיו גבוהות יותר ככל שתקופת החיסכון ארוכה יותר ועם פחות תחנות יציאה אך המשמעות היא שהכסף יהיה פחות נזיל למשיכה אם תצטרכו.

 

גם על הרווח שתצברו בפקדון תידרשו לשלם מס רווחי הון בשיעור של 15% מהערך הנומינלי (ללא התחשבות בשינוי במדד המחירים לצרכן). אם הפקדון שלכם כולל תחנות יציאה שלאחריהן הפיקדון מתחדש אוטומטית ייגבה מכם מס על הרווח שחושב בכל תחנת יציאה.

 

קרנות כספיות

קרן כספית היא קרן נאמנות, המחויבת להשקיע את כספי המשקיעים בהשקעות לטווח זמן של עד 90 יום, אשר מאופיינות לרוב בסיכון נמוך, בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן. המשמעות היא שקרנות כספיות משקיעות בדרך כלל במק״מ, בפיקדונות בבנקים או באג״ח בסיכון נמוך יחסית, כמו אג״ח ממשלתית ואג״ח חברות בדירוג גבוה מאוד. כמו בכל קרן נאמנות גם בקרן כספית תידרשו לשלם דמי ניהול הנגבים כשיעור מסך השקעתכם בקרן, אך אין עלות רכישה או מכירה של יחידות הקרן כפי שיש במק״מ או באגרות חוב למשל. תוכלו למכור את ההחזקה שלכם ביחידות הקרן הכספית באחד מימי המסחר של הקרן כפי שמופיע בתשקיף הקרן ובימים בהם מתקיים מסחר בבורסה ולשלם מס רווחי הון בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, כלומר מהרווח בקיזוז עליית מדד המחירים באותה תקופה.

 

איך בכל זאת בוחרים אפיק השקעה במניות לטווח קצר?

ראשית חשוב להבין עד כמה באמת חשוב לכם הטווח הקצר של ההשקעה.

אם אתם מייעדים את כספי ההשקעה בבורסה לשימוש בטווח הזמן הקרוב של כמה חודשים עד שנה – כמו למשל לטובת פירעון המשכנתא או הוצאה גדולה שתכננתם – ייתכן שכדאי לשקול להימנע מהשקעה בשוק ההון ולהסתפק באחד האפיקים הסולידיים כמו מק״מ או פקדון שיעזרו לכם רק לשמור על ערך הכסף. בדקו היטב מתי אתם צפויים לעשות שימוש בכסף וודאו שאפיק החיסכון שבחרתם אינו מגביל את משיכת הכסף במועד הרצוי.

 

אם אתם לא בטוחים מתי תרצו להשתמש בכסף, אך חשוב לכם שהוא יהיה זמין למשיכה מיידית, ניתן להשקיע אותו באפיק השקעה נזיל, כמו קופת גמל להשקעה או קרן נאמנות, בהם תוכלו לבחור את רמת הסיכון המועדפת עליכם באמצעות מסלולי השקעות ואפיקי השקעה שונים. המגוון הרחב של המסלולים בקופת גמל להשקעה או של אפיקי ההשקעה בקרנות הנאמנות והגמישות שהם מציעים, יוכלו לעזור לכם לבחור את הרכב ההשקעות שיתאים לכם ביותר.

 

לבסוף, חשוב לזכור שהשקעה בשוק ההון צריכה להיות מותאמת לצרכים ולמטרות שלכם. תנודתיות בשוק ההון ואפילו משברים הם חלק בלתי נפרד מהמחזוריות הטבעית של שוק ההון. לאורך ההיסטוריה, השווקים נטו לתקן את עצמם והציגו תשואות חיוביות בטווח הארוך. בהשקעה לטווח זמן ארוך, הסיכוי שתנודתיות או משברים נקודתיים יהפכו לאפיזודה חולפת גדל.

 

מחפשים פתרון להשקעה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם>>

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ** מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. ***החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. **** האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.