רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי

מספר קופה: 7802 | קוד קופה 513173393-00000000007797-7802-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2024

אופי מדיניות השקעה: כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  15 נובמבר 2016
 • יתרת נכסים
  70245
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.03.2024

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2024
   • ‎-0.06%
    לא סחיר
   • 100.06%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    11.43%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    88.57%
   • אחר
    0.00%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 0.00% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 0.00%
  • 1.08%

   תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2024

  • 4.58%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2023 עד 3.2024

  • 2.00%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 4.2021 עד 3.2024

  • 1.25%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 4.2019 עד 3.2024

  • ‎-1.16

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 4.2019 עד 3.2024

  • 4.36%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.