רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה

מספר קופה: 1328 | מספר מסלול: 9760 | קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.10.2023 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה

כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2016
 • יתרת נכסים
  246859
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2023

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.10.2023
   • 37.20%
    לא סחיר
   • 62.80%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    17.43%
   • אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
    18.08%
   • אגח ממשלתיות מיועדות
    36.48%
   • אגח קונצרני בארץ
    0.34%
   • אגח קונצרני בחול
    1.27%
   • אחר
    0.00%
   • הלוואות בחול
    1.05%
   • מניות בארץ
    4.49%
   • מניות בחול
    15.41%
   • שווי נכסים
    100.00%
   • הלוואות בארץ
    0.15%
   • אגח ממשלתי בחול
    5.29%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 46.05% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 36.71%
  • 7.23%

   תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2023

  • 7.78%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2022 עד 10.2023

  • 4.19%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2020 עד 10.2023

  • 5.25%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023

  • 0.46

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.

**הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.  • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. ^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן.