המגזין

מניות בחו"ל

נייר ערך סחיר המקנה למחזיק בה בעלות חלקית בחברה ציבורית הרשומה למסחר מחוץ לישראל, כולל הזכות להשתתף בהצבעות ובחלוקת רווחים.