אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

מספר קופה: 11327 | קוד קופה 513173393-00000000011324-11327-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2021

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2017
 • יתרת נכסים
  3679064
  (באלפי ש''ח) נכון ל -31.12.2021

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2021
   • 2.49%
    לא סחיר
   • 97.51%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    21.04%
   • אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
    11.84%
   • מניות בארץ
    14.79%
   • מניות בחול
    44.30%
   • אחר
    8.04%
   • שווי נכסים
    100.00%
   חשיפה אפקטיבית למניות 105.75% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 90.50% **
  • 15.94%

   תשואה מצטברת מינואר עד דצמבר 2021

  • 15.94%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 1.2021 עד 12.2021

  • 15.97%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 1.2019 עד 12.2021

  • 7.04%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע על ידי ועדת ההשקעות ** המסלול הינו מסלול חדש ועל כן טרם ניתן לפרסם נתונים שנתיים ביחס להוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.  • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.