רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם גמל הלכה

מספר קופה: 2017 | קוד קופה 513173393-00000000001092-2017-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2022

אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 ינואר 2012
 • יתרת נכסים
  168798
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.03.2022

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2022
   • -1.29%
    לא סחיר
   • 101.29%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    12.44%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    21.08%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    66.45%
   • מניות בארץ
    0.07%
   • אחר
    -0.05%
   חשיפה אפקטיבית למניות 51.30% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 44.12% **
  • -3.48%

   תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2022

  • 5.12%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2021 עד 3.2022

  • 5.61%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 4.2019 עד 3.2022

  • 4.74%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 4.2017 עד 3.2022

  • 0.75

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 4.2017 עד 3.2022

  • 11.79%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2021

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות") באמצעות מיזוג טכני לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") על כן, המידע המוצג טרם מועד זה הוא מידע שהועבר לחברה על ידי פסגות. *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. *התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. *אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.