רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות

מספר קופה: 989 | קוד קופה 513173393-00000000001092-989-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.08.2021

אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור הנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  15 אפריל 2004
 • יתרת נכסים
  74138
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.08.2021

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.08.2021
   • 3.06%
    לא סחיר
   • 96.94%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    7.40%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    0.14%
   • מניות בארץ
    19.51%
   • מניות בחו"ל
    72.78%
   • אחר
    0.17%
   • הלוואות בארץ
    0.00%
   חשיפה אפקטיבית למניות 94.00% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 76.44% **
  • 16.44%

   תשואה מצטברת מינואר עד אוגוסט 2021

  • 26.09%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 9.2020 עד 8.2021

  • 10.01%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 9.2018 עד 8.2021

  • 7.30%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 9.2016 עד 8.2021

  • 7.24%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות") באמצעות מיזוג טכני לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") על כן, המידע המוצג טרם מועד זה הוא מידע שהועבר לחברה על ידי פסגות. *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה. והוראות ההסדר התחיקתי. *התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. *אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.