דוחות כספיים - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

דו"ח כספי רבעון 4 2020:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2020

דו"ח כספי רבעון 3 2020:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2020

דו"ח כספי רבעון 2 2020:
דוחות תקופתיים לרבעון 2 2020

דו"ח כספי רבעון 1 2020:
דוחות תקופתיים לרבעון 1 2020

דו"ח כספי רבעון 4 2019:
דוחות תקופתיים לשנת 2019

דו"ח כספי רבעון 3 2019:
דו"ח דירקטוריון 30.09.2019
דו"ח כספי 30.09.2019


דו"ח כספי רבעון 2 2019:
דו"ח דירקטוריון 30.06.2019
דו"ח כספי 30.06.2019

דו"ח כספי רבעון 1 2019:
דו"ח דירקטוריון 31.03.2019
דו"ח כספי 31.03.2019

דו"ח כספי רבעון 4 2018:
דו"ח דירקטוריון 31.12.2018
דו"ח כספי 31.12.2018
דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2018

דו"ח כספי רבעון 3 2018:
דו"ח דירקטוריון 30.09.2018
דו"ח כספי 30.09.2018

דו"ח כספי רבעון 2 2018:
דו"ח דירקטוריון 30.06.2018
דו"ח כספי 30.06.2018


דו"ח כספי רבעון 1 2018:
דו"ח דירקטוריון 31.03.2018
דו"ח כספי 31.03.2018


דו"ח כספי רבעון 4 2017:
דו"ח דירקטוריון 31.12.2017
דו"ח כספי 31.12.2017
דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2017
 

דו"ח כספי רבעון 3 2017:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2017

דו"ח כספי 30.09.2017

 

דו"ח כספי רבעון 2 2017:

דו"ח דירקטוריון 30.06.2017

דו"ח כספי 30.06.2017

 

דו"ח כספי רבעון 1 2017:

דו"ח דירקטוריון 31.03.2017

דו"ח כספי 31.03.2017

 

 

דו"ח כספי רבעון 4 2016:

דו"ח דירקטוריון 31.12.2016

דו"ח כספי 31.12.2016

דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2016

 

 

דו"ח כספי רבעון 3 2016:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2016

דו"ח כספי 30.09.2016

 

דו"ח כספי רבעון 2 2016: 

דו"ח דירקטוריון 30.06.2016

דו"ח כספי 30.06.2016

 

דו"ח כספי רבעון 1 2016:

דו"ח דירקטוריון 31.03.2016

דו"ח כספי 31.03.2016

 

דו"ח כספי רבעון 4 2015:

דו"ח דירקטוריון 31.12.2015

דו"ח כספי 31.12.2015

דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2015

 

דו"ח כספי רבעון 3 2015:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2015

דו"ח כספי 30.09.2015

 

דו"ח כספי רבעון 2 2015:

דו"ח דירקטוריון 30.06.2015

דו"ח כספי 30.06.2015

 

דו"ח כספי רבעון 1 2015:

דו"ח דירקטוריון 31.03.2015

דו"ח כספי 31.03.2015

 

דו"ח כספי רבעון 4 2014:

דו"ח ברנע 31.12.14

דו"ח דירקטוריון 31.12.2014

דו"ח כספי 31.12.14

 

דו"ח כספי רבעון 3 2014:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2014

דו"ח כספי 30.09.14

 

דו"ח כספי רבעון 2 2014:

דו"ח כספי ליום 30.6.2014

דו"ח דירקטוריון ליום 30.6.2014

 

דו"ח כספי רבעון 1 2014:

דו"ח כספי ליום 31.3.2014

דו"ח דירקטוריון ליום 31.3.2014

 

דו"ח כספי רבעון 4 2013: 

דו"ח כספי ליום 31.12.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 31.12.2013

דו"ח עסקי התאגיד ליום 31.12.2013

 

דו"ח כספי רבעון 3 2013:

דו"ח כספי ליום 30.09.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 30.09.2013

 

דו"ח כספי רבעון 2 2013:

דו"ח כספי ליום 30.06.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 30.06.2013

 

דו"ח כספי רבעון 1 2013:

דו"ח כספי ליום 31.03.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 31.03.2013

 

דו"ח כספי רבעון 4 2012:

דו"ח כספי ליום 31.12.2012

דו"ח דירקטוריון ליום 31.12.2012

דו"ח עסקי התאגיד ליום 31.12.2012

 

דו"ח כספי רבעון 3 2012:

דו"ח דירקטוריון ליום 30.09.2012

דו"ח כספי ליום 30.09.2012

 

דו"ח כספי רבעון 2 2012:

דו"ח דירקטוריון ליום 30.6.2012

דו"ח כספי ליום 30.06.2012

 

דו"ח כספי רבעון 1 2012:

דו"ח דרקטוריון ליום 31.3.2012

דו"ח כספי ליום 31.03.2012

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר