דוחות כספיים - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

דו"ח כספי רבעון 1 2024:

דוחות תקופתיים לרבעון 1 2024

 

דו"ח כספי רבעון 4 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2023

 

דוח כספי רבעון 3 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2023

 

דוח כספי רבעון 2 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 2 2023

 

דו"ח כספי רבעון 1 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 1 2023

דו"ח כספי רבעון 4 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2022

 

דו"ח כספי רבעון 3 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2022

 

דו"ח כספי רבעון 2 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 2 2022

דו"ח כספי רבעון 1 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 1 2022


דוח כספי רבעון 4 2021:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2021

 

דו"ח כספי רבעון 3 2021:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2021

דו"ח כספי רבעון 2 2021:

דוחות תקופתיים לרבעון 2 2021

 

דו"ח כספי רבעון 1 2021:

דוחות תקופתיים לרבעון 1 2021


דו"ח כספי רבעון 4 2020:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2020

דו"ח כספי רבעון 3 2020:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2020

דו"ח כספי רבעון 2 2020:
דוחות תקופתיים לרבעון 2 2020

דו"ח כספי רבעון 1 2020:
דוחות תקופתיים לרבעון 1 2020

דו"ח כספי רבעון 4 2019:
דוחות תקופתיים לשנת 2019

דו"ח כספי רבעון 3 2019:
דו"ח דירקטוריון 30.09.2019
דו"ח כספי 30.09.2019


דו"ח כספי רבעון 2 2019:
דו"ח דירקטוריון 30.06.2019
דו"ח כספי 30.06.2019

דו"ח כספי רבעון 1 2019:
דו"ח דירקטוריון 31.03.2019
דו"ח כספי 31.03.2019

דו"ח כספי רבעון 4 2018:
דו"ח דירקטוריון 31.12.2018
דו"ח כספי 31.12.2018
דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2018

דו"ח כספי רבעון 3 2018:
דו"ח דירקטוריון 30.09.2018
דו"ח כספי 30.09.2018

דו"ח כספי רבעון 2 2018:
דו"ח דירקטוריון 30.06.2018
דו"ח כספי 30.06.2018


דו"ח כספי רבעון 1 2018:
דו"ח דירקטוריון 31.03.2018
דו"ח כספי 31.03.2018


דו"ח כספי רבעון 4 2017:
דו"ח דירקטוריון 31.12.2017
דו"ח כספי 31.12.2017
דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2017
 

דו"ח כספי רבעון 3 2017:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2017

דו"ח כספי 30.09.2017

 

דו"ח כספי רבעון 2 2017:

דו"ח דירקטוריון 30.06.2017

דו"ח כספי 30.06.2017

 

דו"ח כספי רבעון 1 2017:

דו"ח דירקטוריון 31.03.2017

דו"ח כספי 31.03.2017

 

 

דו"ח כספי רבעון 4 2016:

דו"ח דירקטוריון 31.12.2016

דו"ח כספי 31.12.2016

דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2016

 

 

דו"ח כספי רבעון 3 2016:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2016

דו"ח כספי 30.09.2016

 

דו"ח כספי רבעון 2 2016: 

דו"ח דירקטוריון 30.06.2016

דו"ח כספי 30.06.2016

 

דו"ח כספי רבעון 1 2016:

דו"ח דירקטוריון 31.03.2016

דו"ח כספי 31.03.2016

 

דו"ח כספי רבעון 4 2015:

דו"ח דירקטוריון 31.12.2015

דו"ח כספי 31.12.2015

דו"ח עסקי תאגיד 31.12.2015

 

דו"ח כספי רבעון 3 2015:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2015

דו"ח כספי 30.09.2015

 

דו"ח כספי רבעון 2 2015:

דו"ח דירקטוריון 30.06.2015

דו"ח כספי 30.06.2015

 

דו"ח כספי רבעון 1 2015:

דו"ח דירקטוריון 31.03.2015

דו"ח כספי 31.03.2015

 

דו"ח כספי רבעון 4 2014:

דו"ח ברנע 31.12.14

דו"ח דירקטוריון 31.12.2014

דו"ח כספי 31.12.14

 

דו"ח כספי רבעון 3 2014:

דו"ח דירקטוריון 30.09.2014

דו"ח כספי 30.09.14

 

דו"ח כספי רבעון 2 2014:

דו"ח כספי ליום 30.6.2014

דו"ח דירקטוריון ליום 30.6.2014

 

דו"ח כספי רבעון 1 2014:

דו"ח כספי ליום 31.3.2014

דו"ח דירקטוריון ליום 31.3.2014

 

דו"ח כספי רבעון 4 2013: 

דו"ח כספי ליום 31.12.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 31.12.2013

דו"ח עסקי התאגיד ליום 31.12.2013

 

דו"ח כספי רבעון 3 2013:

דו"ח כספי ליום 30.09.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 30.09.2013

 

דו"ח כספי רבעון 2 2013:

דו"ח כספי ליום 30.06.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 30.06.2013

 

דו"ח כספי רבעון 1 2013:

דו"ח כספי ליום 31.03.2013

דו"ח דירקטוריון ליום 31.03.2013

 

דו"ח כספי רבעון 4 2012:

דו"ח כספי ליום 31.12.2012

דו"ח דירקטוריון ליום 31.12.2012

דו"ח עסקי התאגיד ליום 31.12.2012

 

דו"ח כספי רבעון 3 2012:

דו"ח דירקטוריון ליום 30.09.2012

דו"ח כספי ליום 30.09.2012

 

דו"ח כספי רבעון 2 2012:

דו"ח דירקטוריון ליום 30.6.2012

דו"ח כספי ליום 30.06.2012

 

דו"ח כספי רבעון 1 2012:

דו"ח דרקטוריון ליום 31.3.2012

דו"ח כספי ליום 31.03.2012

דו"חות כספיים - פסגות:

דו"ח כספי ליום 30.09.2017
דו"ח כספי ליום 31.12.2017
דו"ח כספי ליום 31.03.2018

דו"ח כספי ליום 30.06.2018

דו"ח כספי ליום 30.09.2018

דו"ח כספי ליום 31.12.2018
דו"ח כספי ליום 31.03.2019
דו"ח כספי ליום 30.06.2019

דו"ח כספי ליום 30.09.2019

דו"ח כספי ליום 31.12.2019
דו"ח כספי ליום 31.03.2020
דו"ח כספי ליום 30.06.2020
דו"ח כספי ליום 30.09.2020
דו"ח כספי ליום 31.12.2020
דו"ח כספי ליום 31.03.2021
דו"ח כספי ליום 30.06.2021
דו"ח כספי ליום 30.09.2021

תפריט משנה