רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מספר קופה: 0558 | קוד קופה 513173393-00000000001093-0558-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 30.06.2024

אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג”ח קונצרני ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. חשיפה למניות תהיה באמצעות השקעה בנכסים סחירים ובשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל של המסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  01 יוני 2007
 • יתרת נכסים
  5425698
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 30.06.2024

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 30.06.2024
   • 37.78%
    לא סחיר
   • 62.22%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    5.81%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    25.42%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    17.96%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    6.96%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    4.57%
   • מניות בארץ
    1.85%
   • מניות בחו"ל
    3.32%
   • אחר
    17.19%
   • הלוואות בחו"ל
    4.56%
   • הלוואות בארץ
    10.38%
   • אג"ח ממשלתי בחו"ל
    1.97%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 14.63% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 10.05%
  • 2.55%

   תשואה מצטברת מינואר עד יוני 2024

  • 5.14%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 7.2023 עד 6.2024

  • 1.79%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 7.2021 עד 6.2024

  • 3.74%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 7.2019 עד 6.2024

  • 0.33

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 7.2019 עד 6.2024

  • 5.52%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני קופות הגמל/קרנות הפנסיה והוראות ההסדר התחיקתי. *אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. *אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלול השקעה, מדיניות ההשקעה התקנונית ומדיניות ההשקעה הצפויה שלו ניתן למצוא בעמוד מסלול ההשקעה הרלוונטי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.