רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה

מספר קופה: 9844 | קוד קופה 513173393-00000000001092-9844-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2024

אופי מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה).
באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

 • הבנק המתפעל:
  לאומי
 • מועד תחילת פעילות
  04 ינואר 2016
 • יתרת נכסים
  197176
  (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.03.2024

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.03.2024
   • 1.39%
    לא סחיר
   • 98.61%
    סחיר
   • מזומנים ושווי מזומנים
    18.63%
   • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    11.02%
   • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    33.89%
   • אג"ח קונצרני בארץ
    2.40%
   • אג"ח קונצרני בחו"ל
    1.21%
   • מניות בארץ
    12.95%
   • מניות בחו"ל
    13.48%
   • אחר
    0.04%
   • הלוואות בארץ
    0.52%
   • אג"ח ממשלתי בחו"ל
    5.87%
   לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 62.18% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 49.18%
  • 5.90%

   תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2024

  • 15.78%

   תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2023 עד 3.2024

  • 2.91%

   תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 4.2021 עד 3.2024

  • 4.71%

   תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 4.2019 עד 3.2024

  • 0.41

   מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 4.2019 עד 3.2024

  • 12.11%

   תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות") לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") על כן, המידע המוצג טרם מועד זה הוא מידע שהועבר לחברה על ידי פסגות. *החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. *התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. *אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.