מעוניין להצטרף

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' •

מספר קופה: 1290 | קוד קופה 513173393-00000000001093-1290-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.05.2017

  • הבנק המתפעל:
    לאומי
  • מועד תחילת פעילות
    01 פברואר 2008
  • יתרת נכסים
    1552764
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.05.2017

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: • עד ליום 1.1.2016 נקרא המסלול: אלטשולר שחם השתלמות גולד * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע מעת לעת. מדיניות ההשקעה הינה החל מיום 1.10.2011 ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • תשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.