רוצה להצטרף?

קרנות פנסיה

קשה לחזות את העתיד אבל בהחלט אפשר להתכונן אליו. לכן, גם אם היציאה לפנסיה נראית לכם היום רחוקה, כדאי להתחיל לחסוך כבר עתה כדי להבטיח שבעת הפרישה, או חלילה במקרה של אירוע ביטוחי, יהיה בידכם סכום כסף שיספיק למילוי כל צרכיכם.
שאלות ותשובות

חשוב לדעת כי החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו ההרחבה לפנסיה חובה, המחייב כל מעביד לבטח את עובדיו בהסדר פנסיה. הצו מאפשר לכל עובד במשק להתחיל לחסוך לקראת גיל הפרישה באמצעות קרן פנסיה ו/או קופת גמל.
כמו כן התקבל תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות הגמל) התשס"ה – 2005, לפיו כל הפקדה לסעיף תגמולים תיועד לקצבה בגיל פרישה. הפקדת כספים בקרנות הפנסיה של אלטשולר שחם היא דרך מצוינת עבורכם ליהנות מניהול מקצועי, מענה לצרכי הפנסיה שלכם והטבות המס בכפוף להסדר התחיקתי.

קרנות הפנסיה שלנו:

אלטשולר שחם מציעה לציבור השכירים, העצמאיים והמעסיקים שתי קרנות פנסיה: האחת קרן פנסיה מקיפה המשלבת כיסוי ביטוחי ובה מוצעים שבעה מסלולי פנסיה, והשנייה קרן פנסיה כללית המאפשרת קבלת פנסיה חודשית בהתאם ליתרה הצבורה בחשבון. 

הצטרפות לקרן הפנסיה שלנו

 

מילון מושגים 2018

 

חוברת עיקרי השינויים 2018

הצטרפות וטפסים

מדריך לבחירת קרן פנסיה

מושגי יסוד בקרנות פנסיה

אמנת שירות

 

לפירוט קרנות הפנסיה שלנו

 

 

 

המומחים שלנו מספרים

האם אתם חוסכים מספיק לפנסיה?
אלטשולר שחם

מהפכת הפנסיה לעצמאים יוצאת לדרך
קרן זגוריה

פנסיה היא לא תוכנית חיסכון רגילה - מדוע כדאי לחסוך בקרן פנסיה?
1 נובמבר, 2017
אלטשולר שחם

צו הרחבה לפנסיה – המדינה החליטה: הפנסיה שלכם תגדל באלפי שקלים
גונן צדיק

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח והשימוש במידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. * מובהר, כי על אף שקבוצת אלטשולר שחם נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בכל מקרה של אי התאמה בין הנתונים כפי שהם מופיעים באתר לבין הנתונים הרשומים בספרי הקרן, ייקבעו הנתונים הרשומים בספרי הקרן. זכויות העמיתים בקרן יקבעו לפי המופיע ברישומי הקרן, בהתאם לתקנוני הקרן והוראות ההסדר התחיקתי. * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי. * אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. * האמור לעיל כפוף להסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.